Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 20 mars 2018 till 22 mars 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa, BRIS, CHAP
Pris: Kostnadsfritt med bindande anmälan. Utebliven närvaro faktureras med 1000 kronor.
Plats: Sollidens galleri, Skansen
Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Observera, utbildningen sträcker sig över tre dagar, 20-22 mars 2018.

Välkommen till en utbildningsdag i Teaching Recovery Techniques (TrT). Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg att, inom ramen för den egna verksamheten, starta och genomföra TRT-stödgrupper för barn som flytt. 

TRT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer. Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa barnen hantera traumatiska minnen genom inslag såsom psykoedukation, avslappningsövningar, andningsövningar och imaginära tekniker. Interventionen bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre här och nu.

Resurskrav för genomförande av TRT

Grundkrav för att gå utbildning är högskoleutbildning i människovårdande yrke, eller annan erfarenhet som bedöms som likvärdig. För att lyckas genomföra gruppstödet krävs att verksamheten avsätter rätt resurser. Det krävs två gruppledare för att hålla grupp. Av erfarenhet vet vi också att gruppstöd kräver mer tid än vad många tror. Det är framförallt målgruppsrekryteringen som kräver mycket arbete. Arbetet kräver 20 % av en heltid per gruppledare för förberedelsearbete, rekrytering, genomförande, uppföljning och efterarbete.