Hälsoinformation och Hälsostöd för asylsökande och nyanlända (HiS2)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 19 september 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Målgruppen är utbildare och spridningsledare inom regioner och landsting.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Denna utbildning är ett led i arbetet inom regioner och landsting med att implementera och utveckla Hälsoinformation och Hälsostöd. Hälsoinformation är skalbar och spridningsbar kultur- och språkanpassad information som förstärker och fördjupar hälsorelaterad kontakt och dialog med asylsökande och nyanlända. Hälsostöd syftar till att förstärka en positiv utveckling av den psykiska hälsan genom att ge individen verktyg att hantera lindrig psykisk ohälsa. Läs mer