Utbildning Genombrott.nu

Genombrott.nu
Datum: 26 augusti 2021, kl 08:00 - 12:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: 2000 kr exkl. moms per arbetsplats
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Dig som är intresserad av att använda tjänsten Genombrott.nu eller redan använder tjänsten och vill lära dig mer

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Genombrott.nu är ett digitalt verktyg som stöder olika arbetsplatsers förbättringsarbete inom vården. Verktyget är visuellt och lättanvänt och gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter. Både patienter/ brukare, närstående och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras. Verktyget sköts enkelt via dator, iPad och mobiltelefon.

På utbildningen får du stöd med att ställa in din sida i genombrott.nu samt tips och guidning för att komma igång. Du kommer få fem korta filmer som beskriver metodiken bakom genombrott.nu.

Utbildningen innehåller:

  • Genomgång och visning av alla funktioner
  • Guidning och inställning av egenarbetsplats/ arbetsyta
  • Inställningsguide
  • Fem metodfilmer

Mer information om genombrott.nu hittar du på: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/genombrott-nu/