Utbildning: Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar (HiS5)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 28 september 2016, kl 10:00 - 16:00
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm
Målgrupp: Utbildare inom regioner och landsting

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar syftar till att öka genomförandegraden och kvaliteten i de hälsoundersökningar som genomförs. Produkten innehåller samtalsmall med förstärkt fokus på psykisk hälsa och metodstöd för hur processen kring hälsoundersökningar kan förstärkas – inklusive olika arbetssätt för anläggningsboende och eget boende. Läs mer