Uppstartsmöte SIP

SIP
Datum: 26 september 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: 300
Plats: Stockholm - lokal meddelas senare
Målgrupp: Personal och chefer från primärvård, specialistsjukvård, socialtjänst, kommunal sjukvård och äldreomsorg.
Anmälan

Program Uppstartsmöte SIP

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 12.00 Hur SIP är tänkt att användas för att samordna insatser och vid utskrivning från heldygnsvård. Del 1.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Hur SIP är tänkt att användas för att samordna insatser och vid utsktrivning från heldygnsvård. Del 2

15.00 – 16.00 Arbetet framåt och spridning