”Uppskjutna surdegar” Kränkningar, konflikter och besvikelser under pandemin – hur går man vidare?

Datum: 12 november 2021, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Medarbetare och chefer inom kommuner och regioner har under pandemin gjort stora och viktiga insatser under lång tid. De påfrestningar och förändring av riskfaktorer som varit under pandemin har i vissa fall ändrat förekomsten och karaktären av konflikter, kränkningar och hot på arbetsplatserna. Det kan också ha lett till att hanteringen av vissa frågor skjutits fram i tiden. Hur går man vidare och hanterar detta på ett konstruktivt sätt?

Under webbinariet deltar forskare med expertis kring hur man kan arbeta med att förebygga och hantera kränkningar, konflikter och hot på arbetsplatserna. Flera regioner och kommuner kommer också dela med sig av erfarenheter från praktiskt arbete. Det kommer också finnas tid för samtal och diskussion mellan de som medverkar för att ytterligare belysa olika frågor, exempelvis från publiken.

Programmet är under utformning

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

Medverkande forskare:

  • Thomas Jordan, universitetslektor och forskare inom konflikthantering
  • Sandra Jönsson, universitetslektor och föreståndare för forskningscentrumet Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
  • Fler kommer tillkomma

Lärande exempel från kommuner och regioner:

  • Kommer tillkomma