Nov 13

Ungdomsmottagningars uppdrag och roll när det gäller psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL, bjuder via Ing-Marie Wieselgren in till en dialog om ungdomsmottagningars uppdrag och roll.

Mycket talar för att en statlig satsning på ungdomsmottagningar kommer att fortsätta under 2018 på samma sätt som under 2016 och 2017. Vår önskan är att få ta del av er kunskap och erfarenheter för att kunna stödja utvecklingen framåt.

Målgrupp för dagen är enhetschefer, verksamhetschefer och övriga chefer samt tjänstemän med ansvar över ungdomsmottagningar. Vi bjuder även in politiker, forskare, samt yrkesföreningar och förbund som representerar ungdomsmottagningars professionskategorier.

Under dagen kommer ni att få ta del av det stödmaterial som Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram, FSUM kommer att prata om sitt arbete och vi kommer att få ta del av goda exempel och intressanta verksamheter. Vi bjuder även in till ett panelsamtal med politiker för att prata om ungdomsmottagningars uppdrag och vilka förutsättningar som finns för att genomföra det.

 

Ungdomsmottagningars uppdrag och roll när det gäller psykisk hälsa

  • Senast ändrad den 23 november 2017