Ungdomsmottagningars uppdrag och roll när det gäller psykisk hälsa

Första linjen
Datum: 13 november 2017, kl 10:00 till 13 december 2017, kl 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges kommuner och Landsting
Målgrupp: Enhetschefer, verksamhetschefer och övriga chefer samt tjänstemän med ansvar över ungdomsmottagningar, politiker, forskare, samt yrkesföreningar och förbund som representerar ungdomsmottagningars professionskategorier.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL, bjuder via Ing-Marie Wieselgren in till en dialog om ungdomsmottagningars uppdrag och roll.

Mycket talar för att en statlig satsning på ungdomsmottagningar kommer att fortsätta under 2018 på samma sätt som under 2016 och 2017. Vår önskan är att få ta del av er kunskap och erfarenheter för att kunna stödja utvecklingen framåt.

Under dagen kommer ni att få ta del av det stödmaterial som Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram, FSUM kommer att prata om sitt arbete och vi kommer att få ta del av goda exempel och intressanta verksamheter. Vi bjuder även in till ett panelsamtal med politiker för att prata om ungdomsmottagningars uppdrag och vilka förutsättningar som finns för att genomföra det.