Triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid

Primärvård
Datum: 25 oktober 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Rådgivningssjuksköterskor, verksamhetschefer, utbildningsansvariga för Rådgivningsstödet webb i landstingen och övriga berörda
Anmälan

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar i primärvården och som genom exempelvis genom telefonrådgivning har kontakt med personer med psykisk ohälsa.