Triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid

Primärvård
Datum: 25 oktober 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Rådgivningssjuksköterskor, verksamhetschefer, utbildningsansvariga för Rådgivningsstödet webb i landstingen och övriga berörda

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Visänder live på webben

Vi sänder hela utbildningsdagen live på webben kl 10-16, det är kostnadsfritt och du behöver inte registrera dig i förväg. Du kommer ha möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Länk till webbsändningen

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar i primärvården och som genom exempelvis genom telefonrådgivning har kontakt med personer med psykisk ohälsa.

Medverkande föreläsare under dagen:

  • Ullakarin Nyberg, överläkare och psykiater vid Norra Stockholms psykiatri, ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen
  • Emma Frid och Anneli Amigelius från Inera (1177 Vårdguiden, Rådgivningsstödet webb, UMO mm)
  • Petter Björklund, Hjälplinjen

Innehåll under dagen:

  • Rådgivningssköterskans egna reaktioner på svåra samtal
  • Att vägleda kring psykisk hälsa med hjälp av 1177 Vårdguiden, UMO/Youmo, Hjälplinjen och RGS (rådgivningsstödet webb)
  • Erfarenheter från Hjälplinjen: hur hanterar jag svåra samtal, hur skapar jag förutsättningar för en säkrare bedömning

Ramtider:

  • Start 10.00 (registrering och frukostbuffé från 09.00)
  • Lunch 12.00-13.00
  • Avslut: 16.00