Triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid

Primärvård
Datum: 25 oktober 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Rådgivningssjuksköterskor, verksamhetschefer, utbildningsansvariga för Rådgivningsstödet webb i landstingen och övriga berörda

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Visänder live på webben

Vi sänder hela utbildningsdagen live på webben kl 10-16, det är kostnadsfritt och du behöver inte registrera dig i förväg. Du kommer ha möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Länk till webbsändningen

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar i primärvården och som genom exempelvis genom telefonrådgivning har kontakt med personer med psykisk ohälsa.

Medverkande föreläsare under dagen:

  • Ullakarin Nyberg, överläkare och psykiater vid Norra Stockholms psykiatri, ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen
  • Emma Frid och Anneli Amigelius från Inera (1177 Vårdguiden, Rådgivningsstödet webb, UMO mm)
  • Petter Björklund, Hjälplinjen

Innehåll under dagen:

  • Rådgivningssköterskans egna reaktioner på svåra samtal
  • Att vägleda kring psykisk hälsa med hjälp av 1177 Vårdguiden, UMO/Youmo, Hjälplinjen och RGS (rådgivningsstödet webb)
  • Erfarenheter från Hjälplinjen: hur hanterar jag svåra samtal, hur skapar jag förutsättningar för en säkrare bedömning

Ramtider:

  • Start 10.00 (registrering och frukostbuffé från 09.00)
  • Lunch 12.00-13.00
  • Avslut: 16.00