Triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid

Primärvård
Datum: 18 april 2018, kl 10:00 - 15:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Rådgivningssjuksköterskor, verksamhetschefer, utbildningsansvariga för Rådgivningsstödet webb i landstingen och övriga berörda

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Utbildningsdagen om triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid, riktar sig till dig som arbetar i primärvården och som genom exempelvis genom telefonrådgivning har kontakt med personer med psykisk ohälsa.

Efter utbildningen ska du kunna utbilda andra personer om hur man kan ställa frågor om psykisk hälsa för att lättare kunna bedöma vårdbehovet och boka in patienter till rätt kompetens. Utbildningen kommer även att handla om rådgivningssköterskans egna reaktioner i svåra samtal.

Den första bedömningen sker oftast via telefon av en rådgivningssjuksköterska som utifrån sin medicinska bedömning bokar in patienten till rätt profession eller ger egenvårdsråd. Hur kan rådgivningssjuksköterskan arbeta med sina egna reaktioner efter svåra samtal? Det nationella Rådgivningsstödet webb bidrar till att kvalitetssäkra vården genom att alla patienter får evidensbaserade råd oberoende vilken sjuksköterska de samtalar med via telefon. Hur ser Rådgivningsstödet webb ut inom området psykisk hälsa?

Program

09.00 – 10.00 Kaffe och registrering

10.00 – 10.15 Inledning – Nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården. Presentation av våren utbildningsprogram
Henrik Tunér, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa

10.15 – 11.05 Att vägleda kring psykisk hälsa med hjälp av 1177 Vårdguiden, UMO/Youmo, Hjälplinjen och Rådgivningsstödet webb
Annelie Amigelius, Emma Holmér och Emma Frid från Inera/1177

11.05 – 11.30 Att utbilda på hemmaplan
Henrik Tunér, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa

11.30 – 12.30 LUNCH

12.30 – 13.30 Primärvårdstriage – ett gott exempel
Närhälsan i Västra Götaland berättar om deras triageringsmodell
Susanne Sölvenäs, Lena Bornhöft och Malin Sköld, Närhälsan, Västra Götalandsregionen

13.30 – 14.30 Rådgivningssjuksköterskans egna reaktioner efter svåra samtal
Hur hanterar man det svåra samtalet?
Ullakarin Nyberg, psykiater, SLSO

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 15.30 Reflektion och diskussion samt uppsamling

Relaterat material