Triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid

Primärvård
Datum: 18 april 2018, kl 10:00 - 15:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Rådgivningssjuksköterskor, verksamhetschefer, utbildningsansvariga för Rådgivningsstödet webb i landstingen och övriga berörda

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Utbildningsdagen om triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid, riktar sig till dig som arbetar i primärvården och som genom exempelvis genom telefonrådgivning har kontakt med personer med psykisk ohälsa.

All dokumentation från utbildningsdagen finns på länken nedan.

Relaterat material