Triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid

Primärvård
Datum: 18 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Rådgivningssjuksköterskor, verksamhetschefer, samt utbildningsansvariga för RGS i regionen
Anmälan

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i primärvården och som genom exempelvis genom telefonrådgivning har kontakt med personer med psykisk ohälsa.

Efter utbildningen ska du kunna utbilda andra personer om hur man kan ställa frågor om psykisk hälsa för att lättare kunna bedöma vårdbehovet och boka in patienter till rätt kompetens. Utbildningen kommer även att handla om rådgivningssköterskans egna reaktioner i svåra samtal.

Under våren 2018 genomför Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting en nationell kompetenssatsning inom området psykisk hälsa, riktad till primärvården. Inom ramen för denna satsning bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa in till en utbildningsdag om triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid.

Den första bedömningen sker oftast via telefon av en rådgivningssjuksköterska som utifrån sin medicinska bedömning bokar in patienten till rätt profession eller ger egenvårdsråd.

Det nationella rådgivningsstödet, RGS, bidrar till att kvalitetssäkra vården genom att alla patienter får evidensbaserade råd oberoende vilken sjuksköterska de samtalar med via telefon. Hur ser RGS ut inom området psykisk hälsa?

Hur kan rådgivningssjuksköterskan arbeta med sina egna reaktioner efter svåra samtal?