Trauma på kartan

BUP - Barn- och ungdomspsykiatri
Datum: 9 november 2020, kl 09:00 - 16:00
Organisatör: Region Skåne
Plats: Digital konferens

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Region Skåne har tillsammans med Barnfrid vid Linköpings universitet genomfört en kunskapshöjande konferens om traumatisering hos barn. Föreläsningarna ges av experter inom Trauma vård i BUP Skåne och Barnafrid. Den vänder sig i första hand till medarbetare inom Första linjen och BUP men även till andra som i sitt arbetar möter barn och unga.