Träff och Webbsändning – Kunskapsutbyte om BCFPI

Barn och unga
Datum: 28 april 2015, kl 13:00 - 16:00
Pris: Gratis
Plats: wordpress-100957-410030.cloudwaysapps.com. För deltagande på SKL (Hornsg. 20, Se och Hör, pl 6)
Målgrupp: Verksamheter med uppdrag inom barns psykiska o-/hälsa

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Den 28 april arrangerar Uppdrag Psykisk Hälsa ett webbTV-sänt kunskapsutbyte om hur BCFPI används i Sverige.

BCFPI är en strukturerad och datoriserad telefonintervju som används inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Sverige (bland annat i Halland, Skåne, Kronoberg och Örebro). Intervjun görs vanligtvis med en förälder då familjen söker kontakt med BUP. Intervjun innehåller frågor om psykiatriska problemområden, olika riskfaktorer för psykisk ohälsa hos barn samt frågor om barnets fungerande i hem, skola och på fritiden. Intervjun bidrar till en mer heltäckandescreening av barn och ungdomars problem samt minskar risken för att samsjuklighet och psykosociala belastningar missas. Ett år efter inledd kontakt görs en förkortad version av BCFPI som då också innehåller frågor om hur kontakten med BUP uppfattats. Resultaten av uppföljningarna används bland annat till att jämföra olika mottagningar och se vad som behöver förbättras och utvecklas.

PROGRAM FÖR DAGEN

13.00
Välkomna

13.00 – 13.50
Lärdomar från implementeringen i region Skåne
Annika Nilsson-Wendel, Verksamhetsutvecklare, BUP Skåne
Thérèse Eriksson, beteendevetare

13.50 – 14.40
Resultat och jämförelse mellan BUP och första linjen
Lars-Henry Gustle, Specialist i klinisk psykologi och verksamhetsutvecklare, BUP Skåne

14.40 – 15.00
Kaffepaus

15.00 – 15.50
Nationell överblick och aktuell forskning
Markus Andersson, Doktorand vid Lunds universitet och psykolog på BUP Halland