Tillsammans för psykisk hälsa – en manifestation i Ing-Marie Wieselgrens anda

Datum: 15 november 2022, kl 13:00 - 17:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm (även möjlighet att delta digitalt)
Målgrupp: Politiker, chefer och tjänstepersoner, myndigheter och civilsamhälle

Den här dagen samlas olika aktörer som på olika sätt arbetar för psykisk hälsa för att tillsammans manifestera vad vi står för och hur vi utifrån våra olika arenor kommer fortsätta att kämpa vidare. Tillsammans ger vi varandra hopp, kraft och mod i Ing-Maries anda och visar att det går att göra förändring, ett litet steg i taget. Ing-Marie Wieselgren verkade under hela sitt yrkesliv för psykisk hälsa och var sedan 2007 Sveriges Kommuner och Regioners nationella samordnare för psykisk hälsa. Nu är det upp till oss att med gemensamma krafter ta vid efter Ing-Marie.

Ledord för manifestationen:

 • Inspiration och kraft
 • Alla kan vara med och bidra – ingen aktör kan ensam lösa problem kring psykisk hälsa, alla individer berörs under hela livet och i alla delar av samhället.

Dagen avslutas med efterföljande mingel. Först till kvarn gäller för deltagande på plats.

Program

Tidpunkterna i programmet är preliminära.

13.00 Välkomna och inledning

Till minne av Ing-Marie Wieselgren

13.15 Inblick och utblick – ett samhälle som främjar psykisk hälsa

14.20 Uppväxtvillkor för psykisk hälsa – främjande och tidiga insatser

15.35 Panel: Det viktigaste vi kan göra för barn och ungas psykiska hälsa

15.55 Arbetsliv för psykisk hälsa

16.15 God vård och omsorg vid svårare psykisk ohälsa

16.55 Sammanfattande reflektion och avslut

17.00 Varmprat istället för kallprat

Talare

 • Conny Allaskog, ordförande, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Riksförbundet Hjärnkoll
 • Steve Appleton, president & CEO International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL)
 • Louise Aronsson, Föreningen Tilia
 • Klas Bergling, grundare, Tim Bergling Foundation
 • Rickard Bracken, generalsekreterare, Suicide Zero
 • Peter Danielsson, ordförande SKR
 • Kerstin Evelius, utredare, Region Uppsala
 • Jakob Forssmed, socialminister, Regeringskansliet
 • Siri Helle, psykolog och författare
 • Arne Holte, professor emeritus, Oslo Universitet
 • Åsa Höij, egenerfaren
 • Katarina Lindblad, ansvarig seniorverksamheten, Riksförbundet Hjärnkoll
 • Fredrik Lennartsson, avdelningschef vård och omsorg, SKR
 • Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)
 • Linnea Lindquist, biträdande rektor Hammarkullsskolan, Göteborg
 • Lina Martinsson, verksamhetschef Psykiatri Sydväst, Region Stockholm
 • Peter Munck af Rosenschöld, VD, Sveriges Företagshälsor
 • Ullakarin Nyberg, psykiater, Region Stockholm
 • Anders Printz, tlllförordnad sektionschef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
 • Lise-Lotte Risö Bergerlind, enhetschef för Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Region Västra Götaland
 • Anki Sandberg, förbundsordförande, Riksförbundet Attention
 • Karin Schulz , generalsekreterare, Mind
 • Berith Sletten, avdelningschef, Åmåls kommun
 • Lars Stjernkvist, chef för Kansliet för hållbart arbetsliv, Regeringskansliet
 • Linda Welin, verksamhetschef BUP, Region Skåne
 • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030, Regeringskansliet
 • Ebba Östlin, kommunstyrelseordförande, Botkyrka kommun

Musik: Emil Jensen

Relaterat material