Sid-titel: Kalender

Tidigare arrangemang

Filtrera
 • Dec 14

  Workshop om metodhandbok för ensamkommande unga

  Kunskapscentrum migration och hälsa inom Region Skåne i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in till workshop om en kommande metodhandbok: Att erbjuda stöd och behandling till ensamkommande unga med psykisk ohälsa. Traumatiserade ensamkommande barn och unga får idag vård för psykisk ohälsa inom olika instanser: primärvården, BUP, vuxenpsykiatrin, samt inom ideella organisationer. Det finns […]

  Tid: 2017-12-14 10.00
 • Dec 7

  Webbinarium: SAHA – Stress och Hälsoråd

  Varmt välkommen till ett webbinarium om det nya verktyget ”SAHA – Stress och Hälsoråd” SAHA är ett verktyg för egenvård vid psykisk ohälsa som finns tillgängligt på svenska, engelska och arabiska. Målgruppen är personer som upplever stressreaktioner på grund av svåra händelser eller stora livsomställningar och på egen hand vill försöka förbättra sitt mående. Materialet […]

  Tid: 2017-12-07 13.00 Plats: Webbinarium Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare, terapeuter, psykologer, alla som möter asylsökande och nyanlända med lindrig psykisk ohälsa
 • Dec 6

  Överenskommelsen psykisk hälsa – resultat 2017 och förutsättningar 2018

  Välkommen till en webbsändning med fokus på 2017 och 2018 års överenskommelser inom psykisk hälsa-området. Under dagen kommer vi att bland annat gå igenom dessa punkter: Resultat 2017 Överenskommelsen 2018 Resurscentra och struktur för kunskapsutbyte Utvecklingsarbete på Uppdrag Psykisk Hälsa Webb-TV:  Överenskommelsen psykisk hälsa Dokument från dagen Elevers psykiska hälsa – en förstudie hösten 2017 Förstärkta […]

  Plats: webbsändning
 • Dec 4

  Utbildning i Teaching Recovery Techniques (TrT) med barnfokus

  Vad är TrT? TrT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer. Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa barnen hantera traumatiska minnen genom inslag såsom psykoedukation, avslappningsövningar, andningsövningar och imaginära tekniker. Interventionen bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, […]

  Plats: Hotel C Stockholm, Vasaplan 4 Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper. Grundkrav för att gå utbildning är högskoleutbildning i människovårdande yrke, eller annan erfarenhet som bedöms som likvärdig.
 • Nov 27

  Utbildning i TMO

  Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Traumamedveten omsorg har utvecklats av de australiensiska psykologerna Howard Bath och Diana Boswell som har fyrtio års erfarenhet av att jobba med barn och unga som […]

  Tid: 2017-11-27 10.00 Plats: Piperska muren. Scheelegatan 14 Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Utbildningen vänder sig till vuxna som finns nära barnet, exempelvis föräldrar, familjehem, lärare, elevhälsa eller personal på boenden för barn och unga.
 • Nov 17

  Migration och psykisk hälsa – att leda med värderingar

  Asylsökande och nyanlända befinner sig ofta i svåra situationer med en oklar framtid. I mötet med denna grupp är det lätt att känna att hjälpen är otillräcklig och situationer kan uppstå som känns svåra att hantera. Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL bjuder därför in till en halvdag om hur man som chef kan leda en personalgrupp […]

 • Nov 14

  Temadag suicidprevention och migration

  Denna temadag handlar om suicidprevention och hur vi bäst bemöter och stöder unga ensamkommande asylsökande och andra utsatta unga i migration. Vi kommer också ta upp situationen för de unga vuxna i åldern 18-21 år som ofta har väsentligt sämre stödjande strukturer och nätverk i samhället. Temadagen vänder sig till personal som möter ensamkommande unga: […]

  Tid: 2017-11-14 10.00 Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm Pris: Kostnadsfritt seminarium inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Temadagen vänder sig till personal som möter ensamkommande unga: personal inom vård och omsorg, boendepersonal, elevhälsan, socialtjänst, myndigheter och civilsamhälle.
 • Nov 13

  Ungdomsmottagningars uppdrag och roll när det gäller psykisk hälsa

  Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL, bjuder via Ing-Marie Wieselgren in till en dialog om ungdomsmottagningars uppdrag och roll. Mycket talar för att en statlig satsning på ungdomsmottagningar kommer att fortsätta under 2018 på samma sätt som under 2016 och 2017. Vår önskan är att få ta del av er kunskap och erfarenheter för att kunna stödja […]

 • Nov 10

  Webbinarium: SAHA – Stress och Hälsoråd

  Varmt välkommen till ett webbinarium om det nya verktyget ”SAHA – Stress och Hälsoråd” SAHA är ett verktyg för egenvård vid psykisk ohälsa som finns tillgängligt på svenska, engelska och arabiska. Målgruppen är personer som upplever stressreaktioner på grund av svåra händelser eller stora livsomställningar och på egen hand vill försöka förbättra sitt mående. Materialet […]

  Tid: 2017-11-10 10.00 Plats: Webbinarium - anmälan i förväg krävs för att få inbjudan och en fungerande länk
 • Nov 1

  Självskada och suicid – förebyggande arbetssätt på ungdomsmottagningar

  Filmklipp från dagen Workshop om självskadebeteende: webblänk Workshop om att bemöta suicidtankar och suicid hos unga: webblänk   Presentationer Workshop om självskadebeteende Ladda ner PDF Workshop om att bemöta suicidtankar och suicid hos unga Ladda ner PDF   Material från USB-sticka: Använd SIP – Barn och unga upp till 18 år Ladda ner PDF  Att förebygga […]

 • Okt 30

  Livesändning: Normer som dödar

  7 av 10 som begår självmord är män. Vården missar ofta män som lider av psykisk ohälsa, samtidigt som män och pojkar söker hjälp i lägre utsträckning än kvinnor. Kan förändrade normer för maskulinitet förebygga en del av det? Vad kan vården göra för att förändra situationen?

  Tid: 2017-10-30 08.00 Plats: Stora hörsalen Sveriges Kommuner Landsting
 • Okt 26

  Temadag om rättspsykiatri

  I betänkandet från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52) som beskrivs ett ökat behov av kunskapsstyrning inom rättspsykiatrin, för att åstadkomma en evidensbaserad praktik där kvalitetssäkrad kunskap sprids och används samtidigt som icke evidensbaserade eller skadliga metoder rensas ut. Med utgångspunkt i det så har det också fattats beslut om flera olika regeringsuppdrag kring kunskapsläget och vårdens innehåll, […]

  Tid: 2017-10-26 10.00 Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14 Stockholm Pris: Kostnadsfritt
 • Okt 25

  Etikseminarium om asylsökande och nyanländas hälsa

  Program 25 okt  Material: Ett historiskt perspektiv på etik och migration Stefan Jonsson, Linköpings universitet. Ladda ner PDF Utgångpunkt för dagen – vad är etik? Elin Palm, Linköpings universitet. Ladda ner PDF Hur förs samhällets etiska samtal om nyanländas hälsa? Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd. Ladda ner PDF Nyanlända och asylsökandes rätt till vård – ett […]

 • Okt 10

  Redovisning – Överenskommelsen psykisk hälsa

  Webbsändning live om 2017 års överenskommelse inom området psykisk hälsa. Webbsändningen kommer främst fokusera på redovisningen av analys och handlingsplaner.

  Tid: 2017-10-10 08.00 Plats: Via webben, se länk i kalendern Pris: Kostnadsfritt Målgrupp: Kontaktpersoner i kommuner och landsting för överenskommelsen psykisk hälsa samt övriga ansvariga för inrapporteringen till SKL.
 • Okt 4

  Konferens Första linjen 4 oktober

  Den 4 oktober 2017 anordnade Uppdrag Psykisk Hälsa en konferens med fokus på Första linjen. Syftet med konferensen var att lyfta upp Första linjeverksamheters funktion och roll samt sprida erfarenheter och kunskap om metoder och arbetssätt som används eller kan användas på Första linjen.

 • Sep 11

  Utbildning Traumamedveten omsorg (TMO)

  Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Traumamedveten omsorg har utvecklats av de australiensiska psykologerna Howard Bath och Diana Boswell som har fyrtio års erfarenhet av att jobba med barn och unga […]

  Tid: 2017-09-11 10:00 Plats: Piperska Muren. Scheelegatan 14 Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Utbildningen vänder sig till vuxna som finns nära barnet, exempelvis föräldrar, familjehem, lärare, elevhälsa eller personal på boenden för barn och unga
 • Sep 7

  Inspirationsdag – implementering och spridning

  Vi bjuder in till en dag om spridning och implementering av främjande, förebyggande och behandlande insatser.

  Tid: 2017-09-07 10.00 Plats: Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Anmälan: Vi kommer att prioritera anmälningar från grupper/ team som arbetar tillsammans, gärna i olika roller, eftersom det ger bättre förutsättningarna att använda kunskapen i praktiken. Anmäl er därför i grupp genom att ange namn, organisation,.
 • Sep 6

  Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) med vuxenfokus

  Nu gör SKL och Bris en gemensam satsning på utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) – ett manualbaserat program med teoretisk bas inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Utbildningen omfattar tre dagar (6-8 september 2017) och innehåller bland annat: Vanliga reaktioner på trauma Självhjälpstekniker Avslappningstekniker Praktiskt kring att hålla grupp Erfarenheter från implementering i Sverige […]

  Tid: 2017-09-06 11.00 Plats: Hotel C Stockholm, adress Vasaplan 4, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch och fika, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper.
 • Sep 4

  Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) med barnfokus

  Nu gör SKL och Bris en gemensam satsning på utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) – ett manualbaserat program med teoretisk bas inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Utbildningen omfattar tre dagar (4-6 september 2017) och innehåller bland annat: Vanliga reaktioner på trauma Självhjälpstekniker Avslappningstekniker Praktiskt kring att hålla grupp Erfarenheter från implementering i Sverige […]

  Plats: Hotel C Stockholm, adress Vasaplan 4, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch och fika, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper.
 • Aug 31

  Överenskommelsen psykisk hälsa – Handlingsplaner och nyckelindikatorer

  Delta i en två timmars webbsändning (live) om 2017 års överenskommelse inom området psykisk hälsa. Webbsändningen kommer främst att fokusera på de nyckelindikatorer

  Tid: 2017-08-31 09.00 Plats: Via webben, se länk i kalendern Pris: Kostnadsfritt Målgrupp: Kontaktpersoner i kommuner och landsting för överenskommelsen psykisk hälsa samt övriga deltagande i arbetet med att ta fram analyser och handlingsplaner
 • Jun 15

  Barn och unga delar sina erfarenheter

  Alla barn och unga som mår dåligt ska få ett bra bemötande och känna att man får den hjälp man behöver. Därför bjuder vi in dig som är mellan 9-20 år till en dag i Stockholm där du får möjlighet att berätta om de bemötanden som har varit bra, de som har varit mindre bra och annat […]

  Tid: 2017-06-15 10.00 Plats: Hotel C Stockholm, Vasaplan 4 Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Barn och unga i åldrarna 9-20 år med erfarenhet av första linje verksamhet
 • Jun 13

  Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård

  Välkommen till en dag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med fokus på förslag på en ny lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för både den somatiska och psykiatriska vården. Under dagen presenterar vi och går igenom lagförslaget, utbyter erfarenheter samt diskuterar och för dialog om vad den nya lagen […]

  Tid: 2017-06-13 9:30 Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Chefer på olika nivåer, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare, MAS:ar m.fl. inom kommunernas socialtjänst, landstingens allmänpsykiatri (sluten- och öppenvård), BUP, rättspsykiatrin och beroendevård.
 • Jun 12

  Webbinarium Ungdomsmottagningen

  Webbinariet vänder sig till dig som är chef över dem som är verksamhetschef/enhetschefer för Ungdomsmottagning. Webblänk: http://play.quickchannel.com/qc/?play=16927 I många län pågår just nu ett arbete med att fundera vilket roll ungdomsmottagningar bör ha i arbetet med psykisk hälsa. Det arbetet handlar bland annat om att formulera ungdomsmottagningarnas uppdrag samt säkerställer jämlik tillgång till insatser och […]

  Tid: 2017-06-12 13:30
 • Maj 17

  Psykiatrin i siffror

  Under dagen kommer statistik från kartläggningen Benchmark Psykiatri – samarbetemellan Uppdrag Psykisk Hälsa och Nysam att presenteras.

  Tid: 2017-05-17 10.00 Plats: Sheraton hotell, Tegelbacken 6, Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling
 • Maj 10

  Visa vägar till ökat inflytande (Konferens)

  Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, bjuder in till konferensen Visa Vägar - om hur engagemang och egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan bli utgångspunkt för utveckling av individer och organisationer.

  Tid: 2017-05-10 09.00 Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Pris: 500 kr. Medlemmar i NSPH-organisationerna betalar 250 kr. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe. Lunchen intas på egen bekostnad. Målgrupp: Till alla som är intresserad av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin.
 • Maj 5

  Spridningskonferens ”Vi kan om vi vill!” för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

  Hela spridningskonferensen ”Vi kan om vi vill!” för Hälsa i Sverige finns inspelad, du kan enkelt välja vilka delar du vill se i efterhand. Här hittar du också länkar till de talarstöd, bilder och filmer som visades under konferensen. Medverkande: Emil Jensen, Ing-Marie Wieselgren, Lise & Gertrud, Sofie Bäärnhielm, Leo Razzak, Ullakarin Nyberg, Kasim Husseini, […]

  Plats: Hotel Rival, Stockholm
 • Apr 28

  Prata med mig – en halvdag om att arbeta antidiskriminerande

  En halvdag om att arbeta antidiskriminerande i verksamheter där man möter personer med psykisk ohälsa. Lär dig bland annat hur man kan arbeta inkluderande och antidiskriminerande, hur det ser ut hos kommuner och vilka risker och möjligheter det finns för att arbeta antidiskriminerande i den egna verksamheten. Välkommen! Program 28 april

  Tid: 2017-04-28 12:30 Plats: SKL Hornsgatan 20, Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Personal från verksamheter där man möter personer med psykisk ohälsa
 • Apr 26

  Analysseminarium

  Uppdrag Psykisk Hälsa arrangerar ett seminarium med fokus på analys inom ramen för kommunernas och landstingens arbete med handlingsplaner för överenskommelsen psykisk hälsa 2017. Under dagen kommer vi att diskutera de steg som vi tror är viktiga för att genomföra en analys av sina förutsättningar och utfall, och hur man sedan överför detta till en […]

  Tid: 2017-04-26 10.00 Plats: Webbsändning Pris: Gratis Målgrupp: PRIO-samordnare, kontaktpersoner inom kommun och landsting, personer som arbetar med analys och handlingsplan inom kommun och landsting
 • Apr 25

  Innovation i välfärden – incitament för tidiga insatser genom sociala utfallskontrakt

  Välkommen till en dag om innovation i välfärden.

  Tid: 2017-04-25 09.00 Plats: Clarion Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Politiker, ekonomichefer, HR-chefer, utvecklingsledare i kommuner och landsting
 • Apr 25

  Arbete med psykisk hälsa på ungdomsmottagningar

  Fokus för dagen är att gemensamt fundera över olika sätt som man på ungdomsmottagningar kan arbeta med psykisk hälsa framöver.

  Tid: 2017-04-25 10.00 Plats: Clarion Hotel Sign. Östra Järnvägsgatan 35 Stockholm Pris: Kostnadsfri, och inkluderar lunch. Deltagarna betalar själva för eventuell resa och övriga omkostnader Målgrupp: Chefer för ungdomsmottagningar samt medarbetare med särskilt ansvar/intresse för fortbildning inom psykisk hälsa
 • Mar 30

  Temadag om suicidprevention (HiS14)

  Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända arrangerar vi en temadag om suicidprevention. Program 30 mars 2017 Vi kommer ta upp situationen för ensamkommande ungdomar som har fått mycket uppmärksamhet i media den senaste tiden, men precis som inom programmet i övrigt är målgruppen alla asylsökande och nyanlända, och denna temadag […]

  Tid: 2017-03-30 10.00 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Personal som möter asylsökande och nyanlända; personal inom vård och omsorg (asyl- och integrationshälsa, primärvård, första linjens psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, specialistpsykiatri), kommunal verksamhet, boenden, elevhälsan, socialtjänsten, myndigheter och civilsamhälle
 • Mar 30

  Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6)

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur migration påverkar psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och enkla verktyg hur du kan bemöta personer som upplever migrationsstress.

  Tid: 2017-03-30 10.00 Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Personal utan vårdutbildning som möter asylsökande och nyanlända, t.ex. anställda inom kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
 • Mar 29

  Återkoppling av innehållet i handlingsplanerna

  I överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anges att kommuner och landsting ska inkomma med en redogörelse för analys, långsiktiga mål och handlingsplan samt en redovisning av användning av de medel de erhållit. Vid denna återkoppling presenteras en analys av de handlingsplaner som […]

  Tid: 2017-03-29 9:30 Pris: Gratis
 • Mar 22

  Hälsostöd – metod för att hålla hälsogrupper med asylsökande och nyanlända (HiS2B)

  Utbilda i Hälsostöd samt i att leda grupper.

  Tid: 2017-03-22 10.00 Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Utbildare inom landsting och regioner
 • Mar 21

  Migration och psykisk hälsa – för primärvården (HiS9)

  Kursen ger kunskap om hur migration påverkar psykisk hälsa, om hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och hur primärvården kan möta asylsökandes och nyanländas behov av psykosociala insatser.

  Tid: 2017-03-21 10.00 Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Team (läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, distriktssköterskor, hemsjukvårdspersonal) och chefer inom primärvården. Kan också vara aktuell för barnhälsovård, mödrahälsovård, somatik.
 • Mar 14

  Migration och hälsa för specialistpsykiatrin (HiS11)

  Utbildningen Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin syftar till att öka den grundläggande kunskapen om asylsökande och nyanländas behov och underlätta den fortsatta kunskapsinhämtningen. Medverkande föreläsare: Ullakarin Nyberg, överläkare, Norra Stockholms Psykiatri Mer om föreläsaren Sofie Bäärnhielm, överläkare och enhetschef Transkulturellt Centrum Mer om föreläsaren Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och […]

  Tid: 2017-03-14 09.30 Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Team (läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter) och chefer inom specialistpsykiatrin. Kan också vara aktuell för habilitering.
 • Mar 9

  Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6)

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur migration påverkar psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och enkla verktyg hur du kan bemöta personer som upplever migrationsstress.

  Tid: 2017-03-09 10.00 Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Personal utan vårdutbildning som möter asylsökande och nyanlända, t.ex. anställda inom kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
 • Feb 23

  Webbinarium: Migration och psykisk hälsa för specialistpsykiatrin (HiS11)

  Detta webbinarium vänder sig i första hand till dig som tidigare deltagit i utbildningen Migration och psykisk hälsa för specialistpsykiatrin (HiS11), men kan även vara intressant för dig som vill veta mer om materialet. Webbinariet är en snabbgenomgång av det material du använder för att sprida verktygen och kunskaperna vidare till dina kollegor. Genomgången är […]

  Tid: 2017-02-23 12.00 Plats: Webbinarium Målgrupp: Utbildare inom landsting och regioner
 • Feb 15

  Webbinarium: Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan (HiS10)

  Detta webbinarium vänder sig i första hand till dig som deltog i utbildningen ”Migration och psykisk hälsa för elevhälsan” (HiS10) den 3 februari 2017. Webbinariet är en snabbgenomgång av materialet för dig som vill veta hur du kan sprida verktygen och kunskaperna vidare till dina kollegor. Genomgången är ett direktsänt webbTV-seminarium där du som tittare […]

  Tid: 2017-02-15 11:30
 • Feb 15

  Webbinarium: Hälsostöd (HiS2B)

  Detta webbinarium vänder sig i första hand till dig som tidigare deltagit i en av våra utbildningar om Hälsostöd, men är även vara intressant för dig som vill veta mer om materialet. Webbinariet är en snabbgenomgång av det material du använder för att sprida verktygen och kunskaperna vidare till dina kollegor. Genomgången är ett direktsänt […]

  Tid: 2017-02-15 11.00 Plats: Webbinarium Målgrupp: Utbildare inom landsting och regioner
 • Feb 7

  PRIO-nätverksmöte

  Webb-TV: Se PRIO-mötet Presentationer från dagen NSLP (Powerpoint) Trygg och effektiv utskrivning (Powerpoint)  ÖK 2017_Psyk (Powerpoint) 

  Tid: 2017-02-07 10.00
 • Feb 3

  Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan (HiS10)

  Utbildningen ger kunskap om hur migration påverkar psykisk hälsa, om hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och hur elevhälsan kan möta nyanlända elever.

  Tid: 2017-02-03 10.00 Plats: Saturnus, Hornsgatan 15, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Team inom elevhälsan (skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer, professioner med specialpedagogisk kompetens) rektorer och elevhälsochefer. Kan också vara aktuell för ungdomsmottagningar.
 • Jan 26

  Hälsostöd – metod för att hålla hälsogrupper med asylsökande och nyanlända (HiS2B)

  Utbilda i Hälsostöd samt i att leda grupper

  Tid: 2017-01-26 10.00 Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Utbildare inom regioner och landsting
 • Jan 23

  Migration och psykisk hälsa – för primärvården (HiS9)

  Kursen ger kunskap om hur migration påverkar psykisk hälsa, om hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och hur primärvården kan möta asylsökandes och nyanländas behov av psykosociala insatser. Program 23 januari

  Tid: 2017-01-23 10.00 Plats: Saturnus, Hornsgatan 15, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Team (läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, distriktssköterskor, hemsjukvårdspersonal) och chefer inom primärvården. Kan också vara aktuell för barnhälsovård, mödrahälsovård, somatik.
 • Jan 18

  Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar (HiS3)

  Hitta rätt är ett material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna, och inkluderar lunch. Deltagarna betalar själva för eventuell resa och övriga omkostnader. Utbildningen är en […]

  Tid: 2017-01-18 10.00 Plats: Piperska muren, Sheelegatan 14, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
 • Jan 17

  Webbinarium: Migration och psykisk hälsa – för primärvården (HiS9)

  OBS! Detta webbinarium är uppskjutet till ett senare datum, ny dag och tid publiceras i kalendariet för Uppdrag Psykisk Hälsa. Alla deltagare och prenumeranter på uppdateringar kommer få ny information så snart datum är fastställt.

  Tid: 2017-01-17 13.00 Plats: Webbinarium Målgrupp: Utbildare inom landsting och regioner
 • Jan 17

  Webbinarium: Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan (HiS10)

  Detta webbinarium vänder sig i första hand till dig som deltog i utbildningen ”Migration och psykisk hälsa för elevhälsan” (HiS10) den 15 november 2016. Webbinariet är en snabbgenomgång av materialet för dig som vill veta hur du kan sprida verktygen och kunskaperna vidare till dina kollegor. Genomgången är ett direktsänt webbTV-seminarium där du som tittare […]

  Tid: 2017-01-17 12.00 Plats: Webbinarium Målgrupp: Utbildare och spridningsledare
 • Jan 12

  Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6)

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur migration påverkar psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och enkla verktyg hur du kan bemöta personer som upplever migrationsstress.

  Tid: 2017-01-12 10.00 Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Personal utan vårdutbildning som möter asylsökande och nyanlända, t.ex. anställda inom kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
 • Dec 16

  Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin (His11)

  Utbildningen Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin syftar till att öka den grundläggande kunskapen om asylsökande och nyanländas behov och underlätta den fortsatta kunskapsinhämtningen. Program 16 december    

  Tid: 2016-12-16 10:00 Plats: Saturnus, Hornsgatan 15, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Team (läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter) och chefer inom specialistpsykiatrin. Kan också vara aktuell för habilitering.
 • Dec 14

  Lifespan Integration – metod vid traumatiska minnen (HiS8)

  Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i den terapeutiska behandlingstekniken Lifespan Integration, (LI) för traumatiska minnen och PTSD.

  Tid: 2016-12-14 9.30 Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 Stockholm Pris: Utbildningen är kostnadsfri, och inkluderar lunch. Deltagarna betalar själva för eventuell resa och övriga omkostnader. Målgrupp: Utbildningen riktar sig till personal inom landsting/region som har grundutbildning i psykoterapi (Steg 1). Tvåspråkighet i svenska och ett av språken dari, arabiska, somaliska eller tigrinja är fördelaktigt men inget krav.
 • Dec 12

  Informationsmöte om analysledarutbildning – DigiLys

  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Uppdrag Psykisk Hälsa erbjuder under våren 2017 en utbildning i utveckling och utvärdering av lärmiljön genom arbetsmodellen DigiLys. Vi välkomnar förvaltningschefer, rektorer och pedagoger till en första informationsträff om vad modellen och utbildningen innebär den 12 december.

  Tid: 2016-12-12 10.00 Plats: Sveriges Kommuner och Landsting Målgrupp: Förvaltningschefer, rektorer och pedagoger
 • Dec 9

  Forum om psykisk hälsa för chefer och beslutsfattare: Rätt insatser, i rätt tid på rätt nivå

  Många menar att psykisk ohälsa är vår tids folksjukdom. Det är det vanligaste skälet till sjukskrivning och står för över 40 procent av sjukfallen och hör till de mest långvariga. Psykisk ohälsa drabbar både individen och de närmaste, föräldrar och barn. Obehandlad leder den ofta till olika former av utanförskap. Verksamma och synkroniserade insatser är […]

  Tid: 2016-12-09 10:00 Plats: Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm Pris: Kostnadsfritt seminarium inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Politiker, högre tjänstemän och chefer i landsting, kommuner och länsstyrelser, personer med ansvar för uppföljning (t ex controller, verksamhetsutvecklare) samt övriga aktuella aktörer, till exempel Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
 • Dec 8

  Etikcafé – Är läkaren vår tids präst?

  Det är inte lätt att vara människa. Livet innehåller sorg, smärta och lidande.

  Tid: 2016-12-08 18.00 Plats: Stora hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm Pris: Fritt inträde men kräver föranmälan Målgrupp: Alla
 • Dec 8

  Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända (HiS7)

  Denna kurs ger kunskap och verktyg för att ge stöd och vård vid trauma. Kunskap om hur man kan upptäcka trauma Kunskap om vilket stöd primärvården och specialistpsykiatrin kan ge vid trauma Arbetssätt för hur specialistnivån kan handleda primärvården

  Tid: 2016-12-08 10:00 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Terapiutbildade (steg 1), psykologer inom primärvård och specialistpsykiatrin
 • Dec 6

  Migration och psykisk hälsa – för primärvården (HiS9)

  Kursen ger kunskap om hur migration påverkar psykisk hälsa, om hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och hur primärvården kan möta asylsökandes och nyanländas behov av psykosociala insatser. Program 6 december

  Tid: 2016-12-06 10:00 Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Målgrupp: Team (läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, distriktssköterskor, hemsjukvårdspersonal) och chefer inom primärvården. Kan också vara aktuell för barnhälsovård, mödrahälsovård, somatik.
 • Dec 5

  Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6)

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur migration påverkar psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och enkla verktyg hur du kan bemöta personer som upplever migrationsstress. Program 5 december 2016

  Tid: 2016-12-05 10:00 Plats: Saturnus, Hornsgatan 15, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Personal utan vårdutbildning som möter asylsökande och nyanlända, t.ex. anställda inom kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
 • Dec 2

  Seminarium om brukarrevision

  Välkomna till seminarium om brukarrevision i HSO:s lokal 82:an på St Göransgatan 82 A , fredag 2 december, tid 13.00-16.00. NSPH bjuder på fika. Anmälan sker via mail till fredrik.gothnier@rsmh.se eller via telefon 073- 960 91 87 senast fredag 25 november. Program 13:00 Om psykisk ohälsa, mänskliga rättigheter och egen makt. Anna Quarnström jurist RSMH. 13.40 […]

  Tid: 2016-12-02 13.00 Plats: HSO:s lokal 82:an på St Göransgatan 82 A Pris: Gratis
 • Dec 2

  Att leda gruppverksamhet och förändringsarbete vid nya arbetssätt (HiS12)

  Kursen ger kunskap och verktyg för att leda grupper i utvecklingsarbete. Kunskapen kan till exempel tillämpas i gruppverksamheter riktad till asylsökande och nyanlända, eller vid implementering av nya arbetssätt för personalen inom en organisation. Program 2 december 2016

  Tid: 2016-12-02 10:00 Plats: Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Personer som i sitt arbete leder olika typer av grupper, till exempel grupper av asylsökande och nyanlända eller personal för att genomföra verksamhetsutveckling, till exempel samordnare för frågor om asylsökande och nyanlända, personer som ska leda hälsostödsgrupper eller hälsoskola, utbildare/spridningsledare med lokalt ansvar för spridning av Hälsa i Sverige i landsting/regioner och kommuner.
 • Dec 1

  Socialt investeringsforum i Norrköping

  SKL/Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in till en konferens som Norrköping kommun arrangerar med Uppdrag Psykisk Hälsas stöd den 1 december samt en utbildningsdag kring arbetssättet sociala investeringar den 2 december.

  Tid: 2016-12-01 9.00 Plats: Louis de Geer Konsert & Kongress, Norrköping Pris: Gratis
 • Nov 30

  Webbinarium: Hälsoinformation och Hälsostöd (HiS2)

  Detta webbinarium vänder sig i första hand till dig som deltog i utbildningen ”Hälsoinformation och Hälsostöd” (HiS2) den 19 september eller 7 november. Utbildningsdagarna gav oss nya insikter och lärdomar vilket gjort att vi utvecklat stödmaterialet för utbildare. Detta webbinarium är en snabbgenomgång av nyheterna i materialet och hur du kan använda materialet som utbildare. […]

  Tid: 2016-11-30 12.00 Plats: Webbinarium Målgrupp: Utbildare inom landsting och regioner
 • Nov 29

  Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar (HiS5)

  Detta är ett extrainsatt utbildningstillfälle för dig som inte kan delta 22 november. Om du har möjlighet att välja datum rekommenderar vi starkt att du väljer 22 november då vi kommer ha väsentligt fler deltagare från många olika landsting denna dag, vilket ger större möjlighet att utbyta erfarenheter. Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka dina […]

  Tid: 2016-11-29 10.00 Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Personal inom primärvården/asyl-sjukvården som arbetar med och genomför hälsoundersökningar. Samordnare för nyanländafrågor inom landsting och kommuner. Kommunikations- och informationsansvariga inom landsting och kommuner.
 • Nov 28

  Instruktörskurs: Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre

  Kurs som ger dig behörighet att på hemmaplan utbilda ”Första hjälpare”. Du får grundläggande kunskaper i att identifiera psykisk ohälsa, ge ett gott bemötande och ge stöd. Instruktörskursen är en pedagogisk utbildning i hur du i första hand lär ut metoden ”Första hjälpen”.

  Tid: 2016-11-28 08:30 Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
 • Nov 28

  Hälsoinformation och hälsostöd för asylsökande och nyanlända (HiS2)

  Kursen ger kunskap och verktyg för att ge hälsoinformation om svensk hälso- och sjukvård och egenvård samt metodik för att ge hälsostöd vid lindrig psykisk ohälsa, i grupp eller enskilt.

  Tid: 2016-11-28 10:00 Plats: Piperska muren. Sheelegatan 14, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med utbildning, information och kommunikation. Kursen ger dig kunskap och verktyg för att utbilda personal som möter asylsökande och nyanlända.
 • Nov 25

  Webbinarium: Vad hela organisationen bör veta! (HiS1)

  Detta webbinarium vänder sig i första hand till dig som deltog i vår utbildning ”Informationsmaterial för målgruppen asylsökande och nyanlända” (HiS1) den 6 september i Stockholm. Dagen gav oss nya insikter och lärdomar vilket gjort att vi utvecklat stödmaterialet för utbildare. Vi har också bytt namn på utbildningen. Detta webbinarium är en snabbgenomgång av nyheterna i […]

  Tid: 2016-11-25 12.00 Plats: Webbinarium Målgrupp: Utbildare inom landsting och regioner
 • Nov 25

  Inspirationsdag om anhörigstöd

  NSPH, Nka, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Dagen bjuder på handfasta föreläsningar om verktyg och metoder för anhörigstöd och med senaste nytt om utbildning av kommunala anhörigkonsulenter. Målgruppen för dagen är personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer […]

  Tid: 2016-11-25 10.00 Plats: Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153 Lokalen ligger nära t-banestation Alvik. Pris: Konferensavgift 700 kronor inklusive kaffe och lunch. Målgrupp: Personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och berörda brukarorganisationer.
 • Nov 24

  Vad hela organisationen bör veta! (HiS1)

  Denna utbildning ger dig en överblick över informationsmaterial och informationskällor för asylsökande och nyanlända i Sverige. Fokus ligger på digitala kanaler som erbjuder information på många olika språk. Genom utbildningen får du även kunskap och verktyg för att utbilda personal som möter målgruppen asylsökande och nyanlända.

  Tid: 2016-11-24 10:00 Plats: Lustikulla. Liljeholmsvägen 18, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med utbildning, information och kommunikation
 • Nov 24

  Psykisk O-Hälsa SYD

  Psykisk (O) Hälsa SYD i Malmö, är södra Sveriges största mötesplats för alla som kommer i kontakt med psykisk ohälsa i sitt yrke på olika sätt. Denna inspirerande konferens görs i samarbete Psykiatri Skåne och samlar varje år ledande föreläsare och personer inom ämnet. Psykisk (O) Hälsa SYD är mötesplatsen för alla som har ett […]

  Plats: Slagthuset i Malmö Målgrupp: Mötesplats för alla som kommer i kontakt med psykisk ohälsa i sitt yrke på olika sätt.
 • Nov 23

  Webbinarium: Förstärkta arbetssätt för Hälsoundersökningar (HiS5)

  Detta webbinarium vänder sig i första hand till dig som deltog i vår utbildning ”Förstärkta arbetssätt för Hälsoundersökningar” (HiS5) den 28 september i Stockholm. Dagen gav oss nya insikter och lärdomar vilket gjort att vi utvecklat stödmaterialet för utbildare. Detta webbinarium är en snabbgenomgång av nyheterna i materialet och hur du kan använda materialet som […]

  Tid: 2016-11-23 12.00 Plats: Webbinarium Målgrupp: Utbildare inom landsting och regioner
 • Nov 22

  Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar (HiS5)

  Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka dina kunskaper och färdigheter inom att bedriva systematiskt utvecklingsarbete kopplat till hälsoundersökningar. Utbildningen riktar sig i första hand till personer inom landsting/region som fått i uppgift eller åtagit sig att leda utvecklingsarbete kring förbättrade arbetssätt för hälsoundersökningar. En central del av dagen handlar om att stärka kunskaper […]

  Tid: 2016-11-22 10:00 Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Personal inom primärvården/asyl-sjukvården som arbetar med och genomför hälsoundersökningar. Samordnare för nyanländafrågor inom landsting och kommuner. Kommunikations- och informationsansvariga inom landsting och kommuner.
 • Nov 18

  Nyanlända som resurs (HiS4)

  En utbildningsdag om hur nyanländas kunskap och erfarenheter kan tillvaratas, för att stödja andra som kommer nya till Sverige och som en del av hela samhällets stöd. Om hur nyanlända kan bidra som hälsokommunikatörer Exempel från ideella organisationer Exempel från landsting Exempel från länsstyrelser Program 18 november 2016

  Tid: 2016-11-18 10:00 Plats: Saturnus, Hornsgatan 15, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Chefer och beslutsfattare, aktörer/funktioner med kontaktytor gentemot nyanlända, till exempel samordnare för nyanländafrågor inom landsting och kommuner, kommunikations- och informationsansvariga inom landsting och kommuner, religiösa samfund, landsföreningar, frivilligsektor
 • Nov 17

  Brukarrevision – Seminarium i Karlstad

  Välkommen till seminarium om brukarrevision. Anmälan senast 12 november senast den 12 november. Anmälan sker till anna.brostrom@rsmh.se Program 13.30 Marit Grönberg Eskel, handläggare på SKL: Brukarinflytande och delaktighet 14.10 Isabella Canow, projektledare och Anna Broström, teamledare: Varför ett Brukarrevisionsprojekt? 14.30 Millan Gullfeldt, brukarrevisor och vice ordförande RSMH Kalstasola: Vad innebär det att vara brukarrevisor 14.50 Fika 15.15 […]

  Tid: 2016-11-17 13.30 Plats: RSMH Kalstasolas nya lokaler på Tage Erlandssonsagatan 4 i Karlstad
 • Nov 16

  Migration och psykisk hälsa – grundkurs (HiS6)

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur migration påverkar psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och enkla verktyg hur du kan bemöta personer som upplever migrationsstress. Program 16 november 2016

  Tid: 2016-11-16 10:00 Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Personal utan vårdutbildning som möter asylsökande och nyanlända, t.ex. anställda inom kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
 • Nov 15

  Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan (HiS10)

  Utbildningen ger kunskap om hur migration påverkar psykisk hälsa, om hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och hur elevhälsan kan möta nyanlända elever. Program 15 november 2016

  Tid: 2016-11-15 10:00 Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Team inom elevhälsan (skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer, professioner med specialpedagogisk kompetens) rektorer och elevhälsochefer. Kan också vara aktuell för ungdomsmottagningar.
 • Nov 15

  Att förebygga stress och utmattning

  Välkommen till ett seminarium med fokus på kunskap och metoder för att minska risken för sjukskrivning på grund av stress och utmattning. Seminariet ger också information om och möjlighet till deltagande i ett kommande utvecklingsprojekt för ett arbete med kollegiala reflekterande samtalsgrupper. Metoden har tidigare utvärderats med goda resultat.

  Tid: 2016-11-15 13.00 Plats: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8. Seminariet webbsänds och möjlighet finns att delta på distans. Pris: Gratis Målgrupp: HR-chefer i kommuner och landsting/regioner
 • Nov 10

  Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar (HiS5)

  Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka dina kunskaper och färdigheter inom att bedriva systematiskt utvecklingsarbete kopplat till hälsoundersökningar. Utbildningen riktar sig i första hand till personer inom landsting/region som fått i uppgift eller åtagit sig att leda utvecklingsarbete kring förbättrade arbetssätt för hälsoundersökningar. En central del av dagen handlar om att stärka kunskaper […]

  Tid: 2016-11-10 10:00 Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm Pris: Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch, deltagarna betalar själva för resa och övriga omkostnader Målgrupp: Personal inom primärvården/asyl-sjukvården som arbetar med och genomför hälsoundersökningar. Samordnare för nyanländafrågor inom landsting och kommuner. Kommunikations- och informationsansvariga inom landsting och kommuner.
 • Nov 7

  Hälsoinformation och hälsostöd för asylsökande och nyanlända (HiS2)

  Kursen ger kunskap och verktyg för att ge hälsoinformation om svensk hälso- och sjukvård och egenvård samt metodik för att ge hälsostöd vid lindrig psykisk ohälsa, i grupp eller enskilt.

  Tid: 2016-11-07 10:00 Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med utbildning, information och kommunikation. Kursen ger dig kunskap och verktyg för att utbilda personal som möter asylsökande och nyanlända.
 • Okt 27

  Informationsmaterial för målgruppen asylsökande och nyanlända (HiS1)

  Denna utbildning ger dig en överblick över informationsmaterial och informationskällor för asylsökande och nyanlända i Sverige. Fokus ligger på digitala kanaler som erbjuder information på många olika språk. Genom utbildningen får du även kunskap och verktyg för att utbilda personal som möter målgruppen asylsökande och nyanlända.

  Tid: 2016-10-27 10:00 Plats: Elite Palace Stockholm. Sankt Eriksgatan 115, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med utbildning, information och kommunikation
 • Okt 25

  Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar (HiS3)

  Hitta rätt är ett material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet. Utbildningen ges vid två olika tillfällen i Stockholm: 18 respektive 25 oktober. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna, och inkluderar lunch. […]

  Tid: 2016-10-25 10:00 Plats: Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115, Stockholm
 • Okt 18

  Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar (HiS3)

  Hitta rätt är ett material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet. Utbildningen ges vid två olika tillfällen i Stockholm: 18 respektive 25 oktober. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna, och inkluderar lunch. […]

  Tid: 2016-10-18 10:00 Plats: 7A, Norrtullsgatan 6, Stockholm
 • Okt 18

  Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården – workshop

  Välkommen till en workshop med fokus på nya arbetssätt och metoder för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa. Genom workshopen vill vi erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyte, lärande och att delta i arbetet med att forma en gemensam utvecklingsstrategi utifrån angelägna fokusområden.

  Tid: 2016-10-18 10.00 Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Primärvårdsledningar, verksamhetsföreträdare och de utvecklingspersoner som ska stödja vårdcentraler att utveckla arbetet med psykisk hälsa och minska sjukskrivningar. Max 6 personer/landsting. Vill ni ta med fler – kontakta oss så ordnar vi det i mån av plats!
 • Okt 13

  IMR-programmet och implementering

  Webb-TV: Se dagen om IMR-programmet och implementering PROGRAM Olika perspektiv och möjligheter Ing-Marie Wieselgren, Nationell Psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting IMR programmet, om implementering, utveckling och forskning i Norge Kristin Sverdvik Heiervang, PhD, psykologspecialist, AHUS, Norge IMR projektet i Uppdrag Psykisk Hälsa – ett koncept för att implementera manualbaserade metoder. Zophia Mellgren, Sveriges Kommuner och Landsting […]

  Tid: 2016-10-13 10.00 Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14 Stockholm Pris: Kostnadsfri Målgrupp: Inbjudan vänder sig till beslutsfattare, personer som arbetar med utvecklingsfrågor på en övergripande nivå i Landsting och Kommun, det kan vara politiker, chefer, samordnare, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare, FoU-ledare etc. och personer som arbetar/vill implementera IMR-programmet
 • Okt 12

  Autism och Aspergerförbundet – Rikskonferens 2016

  Verktyg för att undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism.

  Plats: Draken, Folkets Hus i Göteborg Pris: 3 000 kronor om du är personal. 1 400 kronor om du har egen funktionsnedsättning eller är närstående.
 • Okt 4

  Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin (HiS11)

  Kursen Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin syftar till att öka den grundläggande kunskapen om asylsökande och nyanländas behov och underlätta den fortsatta kunskapsinhämtningen. Utbildningen är en del inom programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända.

  Tid: 2016-10-04 10:00
 • Sep 29
 • Sep 28

  Utbildning: Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar (HiS5)

  Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar syftar till att öka genomförandegraden och kvaliteten i de hälsoundersökningar som genomförs. Produkten innehåller samtalsmall med förstärkt fokus på psykisk hälsa och metodstöd för hur processen kring hälsoundersökningar kan förstärkas – inklusive olika arbetssätt för anläggningsboende och eget boende.  

  Tid: 2016-09-28 10:00 Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm Målgrupp: Utbildare inom regioner och landsting
 • Sep 27

  En dag för ungdomsmottagningar

  Den psykiska hälsan hos ungdomar och unga vuxna är en av vår tids viktigaste utmaningar.

  Tid: 2016-09-27 09.30 Plats: Hotel Clarion Sign, Norra bantorget, Stockholm Pris: Kostnadsfritt (Anmälan senast 1 september) Målgrupp: Enhets- och verksamhetschefer
 • Sep 27

  Välkommen till Psykisk (O) Hälsa VÄST

  Psykisk (O)Hälsa VÄST är konferensen som samlar ledande expertis inom ämnet och riktar sig till alla som arbetar med psykisk ohälsa av olika slag. Allt fler får besvär av psykisk ohälsa. Depression, panikångest, ätstörningar, fobier och olika slags missbruk och trauman… Tre av fyra svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen av sin egen eller som […]

  Plats: Quality Hotell 11, Göteborg
 • Sep 26

  Integrerade verksamheter och arbetsformer – Hur jobbar vi med de som är svårast sjuka?

  Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa har de tidigare i-Nod projekten kring FACT och ACT fortlöpt och följts upp genom en ny kartläggning. Resultatet av kartläggningen och modell för implementeringsarbetet med FACT presenterades den 26 september. Här kan du se det i efterhand och ladda ner presentationer.

  Tid: 2016-09-26 10.00 Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14 Stockholm Pris: Kostnadsfritt Målgrupp: Inbjudan vänder sig till personer som arbetar med utvecklingsfrågor på en övergripande nivå inom Landsting och Kommun, det kan vara chefer, samordnare, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare, FoU-ledare etc.
 • Sep 23

  Kan vi utveckla kvalitet inom psykiatri och primärvård genom feedback?

  Se seminariet från den 21 september ”Kan vi utveckla kvalitet inom psykiatri och primärvård genom feedback?” Den psykiska ohälsan förefaller inte minska trots stora satsningar på användning av effektivare behandlingsmetoder. Forskningen visar tydligt att systematisk, datadriven uppföljning och feedback är av största vikt för att säkerställa kvalité, men hur drivs det bäst och mest kostnadseffektivt? På behandlarnivå har […]

  Tid: 2016-09-23 09:00 Plats: Stora Hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Kvalitets- och utvecklingsansvariga inom psykisk hälsa inom verksamheter som t.ex. primärvård och psykiatri samt forskare inom området
 • Sep 19

  Hälsoinformation och Hälsostöd för asylsökande och nyanlända (HiS2)

  Hälsoinformation är skalbar och spridningsbar kultur- och språkanpassad information som förstärker och fördjupar hälsorelaterad kontakt och dialog med asylsökande och nyanlända. Läs mer om hälsoinformation här. Hälsostöd syftar till att förstärka en positiv utveckling av den psykiska hälsan genom att ge individen verktyg att hantera lindrig psykisk ohälsa. Läs mer om Hälsostöd här. Denna utbildning […]

  Tid: 2016-09-19 10:00 Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
 • Sep 15

  Beroendedagen

  Under denna dag belyses bland annat beteenden som man kan bli beroende av, så som dataspelsberoende, överätande, köpberoende, sex- och relationsberoende som i USA klassas som Addiction`s och som vi i Sverige inte klassar som beroende. Dagen tar även upp olika synsätt på beroendebehandlingar och många intressanta föreläsningar om egenupplevda erfarenheter av beroendesjukdomar. Läs mer […]

  Plats: 7A, Odenplan, Odengatan 65, Stockholm
 • Sep 14

  Välkommen till Traumadagen

  Traumadagen är ett forum och en mötesplats för dig som arbetar med psykotrauma. Det inträffar ständigt katastrofer och kriser runt om i världen som dödskjutningar, naturkatastrofer, övergrepp, krig, tortyr, flyktingproblematik, kidnappning, våld i nära och vardagliga Huvuddelen av en befolkning (60-80%) kommer att exponeras för potentiellt traumatiska händelser under sin livstid. Ordet trauma har sitt ursprung i […]

  Plats: 7A, Odenplan, Odengatan 65, Stockholm Målgrupp: Forum och en mötesplats för dig som arbetar med psykotrauma
 • Sep 13

  Utbildningsdag om Hälsoskola

  En presentation av erfarenheter och resultat av konceptet Hälsoskola för nyanlända i Sverige

  Tid: 2016-09-13 10:00 Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Pris: Utbildningen är kostnadsfri för deltagare, och inkluderar lunch. Deltagare betalar själva resa och övriga omkostnader. Målgrupp: Landsting, regioner, kommuner, civilsamhälle och frivilligorganisationer med intresse av att starta eller utveckla Hälsoskola för nyanlända inom sin verksamhet
 • Sep 9

  Direktsändning: Om överenskommelsen psykisk hälsa 2016

  Den 9 september klockan 9.00-10.00 direktsänder vi ett möte om överenskommelsen psykisk hälsa 2016. Vi kommer bland annat att ta upp de olika delarna i överenskommelsen, analysen och handlingsplanens innehåll samt formalia kring inrapporteringen. Länk till direktsändning Det kommer att finnas möjlighet att skicka in frågor direkt under sändningen, men vi ser gärna att ni redan nu […]

  Tid: 2016-09-09 9.00 Plats: Stockholm (LIVE-sändning) Pris: Gratis
 • Sep 6

  Informationsmaterial för målgruppen asylsökande och nyanlända

  Denna utbildning är en handledning i hur du informerar och utbildar personal som möter asylsökande och nyanlända om informationsmaterial riktat till dessa målgrupper.

  Tid: 2016-09-06 10.00 Plats: Torget, plan 6, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm Målgrupp: Utbildare inom landsting och regioner
 • Aug 31

  Psykisk hälsa och mänskliga rättigheter (Frukostseminarium)

  Välkommen till ett frukostseminarium den 31 augusti om mänskliga rättigheter och psykisk hälsa.

  Tid: 2016-08-31 8.00 Plats: Minds kontor, Wollmar Yxkullsgatan 14, Stockholm (t-bana Mariatorget). Pris: 150 kronor för medlem i Mind (190 kronor för icke-medlem). Avgiften inkluderar senaste numret av Minds tidning, som är ett temanummer om mänskliga rättigheter och psykisk hälsa.
 • Aug 24

  Webb-TV Live: Hur kan storstäder utveckla sitt samarbete kring tvärsektoriella strategier för att möta välfärden?

  Många städer och storstadsregioner utvecklar sammanhållna strategier tvärs många förvaltningar för att möta välfärdens framtida utmaningar. Några av de mest spännande exemplen är New York City, Philadelphia, Sydney, Toronto/Ontario, Vancouver och West Midlands. Inom IIMHL, det internationella nätverket för strategisk utveckling inom psykisk hälsa där Sverige medverkar aktivt sedan 2013, har ett initiativ tagits mellan […]

  Tid: 2016-08-24 10.00 Plats: Piperska Muren (Livesändning)
 • Aug 23

  Implementering av arbetsmetoder för nyanlända och asylsökande (Webb-tv)

  Första informationstillfälle efter sommaren är 23 augusti i form av en webb-sändning 13.00 -14.30 där ni kommer kunna ställa frågor. Webbsändningen är också möjlig att se i efterhand.

  Tid: 2016-08-23 13.00
 • Jul 8

  LIVE via Facebook idag – Nu blev det kris, jag sätter mig här!

  Nu blev det kris ? jag sätter mig här? Att tänka nytt och modigt

  Tid: 2016-07-08 13.00 Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 Pris: Gratis
 • Jul 8

  LIVE via Facebook! – Vara frisk eller jobba?

  Vara frisk eller jobba? Hur kan vi jobba och leva utan att bli sjuka? Hur kan vi jobba och leva utan att bli sjuka och få överhettade hjärnor?

  Tid: 2016-07-08 11.00 Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 Pris: Gratis
 • Jul 5

  LIVE! – Psykisk Hälsa-café 2016 (Almedalen)

  En heldag om psykisk hälsa på Hästgatan 10 i Visby.

  Tid: 2016-07-05 08.15 Plats: Hästgatan 10 A i Visby Pris: Gratis
 • Jul 4

  LIVE! – Sociala investeringar (Almedalen)

  Sociala investeringar med privat finansiär? Health Navigator, Almedalen.

  Tid: 2016-07-04 14.15 Plats: Gocart Gallery, Klosterbrunnsgatan 1a, Gotland
 • Jun 14

  Ekonomnätverket – sociala investeringar

  Dagen tog upp exempel på effektutvärdering, om hur Örebro kommun räknar på sina sociala investeringssatsningar, presentation av webbverktyget Följupp.nu samt om hur kostnader och effekter för Sveriges första sociala utfallskontrakt beräknas. Webb-TV: Se det filmade materialet från nätverksträffen Se programmet från dagen Material från dagen Jakob Svensson – att utvärdera med jämförelsealternativ Staffan Wikstedt – Att räkna på […]

  Plats: Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Professioner som arbetar med sociala investeringar i landets kommuner, regioner och landsting.
 • Jun 2

  Effektivare vård till asylsökande och nyanlända

    Webb-TV från seminariedagen om effektivare vård till asylsökande och nyanlända Material från dagen Produktbeskrivningar nyanlända Introduktionsbrev nyanlända FoHM Implementering med kvalitet Presentationer Presentation Ing-Marie Wieselgren Presentation Visning av webbutbildning och verktyg Presentationsbilder gapanalys och lokala verksamheter Program 08.30 – 09.00 Det här har vi gjort – det här vill vi göra. Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk […]

  Tid: 2016-06-02 08.30 Plats: Hilton Slussen, Guldgränd 8 Pris: Kostnadsfritt Målgrupp: Du som jobbar med frågor om asylsökande/nyanlända i landsting, på länsstyrelse eller kommunförbund
 • Maj 25

  Peer Support – Seminarium

  NSPH bjuder in till en inspirationsdag om peer support, en ny yrkesroll inom hälso- och sjukvården samt socialpsykiatrin. För att skapa en första diskussion om vilka möjligheter vi ser för professionella kamratstödjare i Sverige har vi bjudit in den världsledande peer support-forskaren Julie Repper.

  Tid: 2016-05-25 13.00 Plats: ABF-Huset, Stockholm Pris: 350 kronor
 • Maj 24

  Med vad styr vi psykiatrin?

  Med vad styr vi psykiatrin? - Data om öppenvården, heldygnsvården och tvångsvården.

  Tid: 2016-05-24 08.00 Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, Chefsöverläkare, verksamhetsutvecklare, ansvariga för rapportering till patientregistret (PAR) och andra intresserade.
 • Maj 23

  Erfarenhetsutbyte av FamiljehemSverige

  Många barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo tillsammans med sina föräldrar. För dessa barn är det viktigt att de får en trygg och stabil familj att bo hos oavsett om det är för en kortare eller längre tid. Under dagen pratar vi om den nya e-tjänsten FamiljehemSverige.

  Målgrupp: Socialtjänstföreträdare som använder tjänsten och de som är intresserade av att använda tjänsten.
 • Maj 19

  NPF-forum – Riksförbundet Attention

  Årets tema är Struktur och stöd för personer med NPF. Fokus ligger på vilka stödinsatser, metoder och pedagogiska hjälpmedel som kan ge personer med ADHD, Tourettes syndrom, autismspektrumtillstånd/ASD, språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en bättre vardag.

  Tid: 2016-05-19 09.00 Plats: Kistamässan Pris: Deltagare 1750 kr inkl. moms per dag, (1400 kr exkl. moms) 3000 kr inkl. moms för bäggare dagarna, (2400 kr. exkl. moms) Medlem i Attention* 1125 kr inkl. moms per dag, (900 kr exkl. moms) 2000 kr inkl. moms för bägge dagarna, (1600 kr exkl. moms) Grupper** 4 eller fler deltagare = 20 % rabatt Målgrupp: Yrkesverksamma inom området, beslutsfattare, personer med egna neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga.
 • Apr 22

  Sexualitet och psykisk ohälsa konferens

  Sexualitet, intimitet och närhet är viktiga delar av livet. Sexualiteten påverkas ofta när man drabbas av psykisk ohälsa.

  Tid: 2016-04-22 9.00 Plats: Skandia-salen, Lindhagensgatan 86, Stockholm (intill t-bana Thorildsplan). Pris: 890 kronor för medlem i Mind. 990 kronor för icke-medlem. Avgiften inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Målgrupp: Konferensen riktar sig både till dig som arbetar inom vården och omsorgen och till dig som är allmänt intresserad av temat.
 • Apr 21

  Förstagångsinsjuknade i psykos- och bipolär sjukdom

  Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med flera psykiatriska kvalitetsregister arrangerar temadag och workshop på temat förstagångsinsjuknade. Dag ett inleds med en presentation av NAVIGATE som är ett nytt psykosocialt behandlingsprogram för förstagångsinsjuknade. Den 22 genomförs workshops.

  Tid: 2016-04-21 10.00 Plats: Sheraton hotell, Tegelbacken 6, Stockholm
 • Apr 20

  Svenska BUP-kongressen i Uppsala

  Årets kongress har temat missbruk. Ett aktuellt ämne som lockar till intressanta föreläsningar, symposier och diskussioner. Exempel från programmet Bedömning och behandling av missbruk – Anders Håkansson Prevention, evaluation & treatment of PTSD – Steven Berkowitz Nationell kunskapsstyrning – Barbro Thurfjell Diagnostik och funktionsbedömningar – Mia Ramklint Några symposier: Drogscreening och missbruk på BUP. Nätdroger, Ensamkommande flyktingbarn och […]

 • Apr 13

  Välkommen till Vuxna & Psykisk Hälsa konferensen

  År 2027 kan vi förvänta oss en befolkningsmängd på över 10 miljoner människor i Sverige. Nu upplevs den psykiska ohälsan hos den vuxna befolkningen som ett allt större, växande samhällsproblem.   Kunskapen hos vårdgivaren behöver öka och tillägnas både offentlig sektor som privat. Attityder behöver förändras, att ha ett ”psykiskt funktionshinder” behöver inte innebära att […]

  Plats: 7A, Odengatan 65, Odenplan, Stockholm Målgrupp: Alla som arbetar med vuxnas psykiska hälsa
 • Mar 31

  Uppdrag Psykisk Hälsa – digitalt!

  Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in till mingel i samband med att slutrapport 2015 överlämnas till Socialdepartementet.

  Tid: 2016-03-31 15.00 Plats: Hornsgatan 15, STOCKHOLM Pris: Gratis
 • Mar 16

  Svenska Psykiatrikongressen 2016

  16-18 mars 2016 genomförs Psykiatrikongressen i Stockholm. Läs mer om kongressen på deras hemsida Länk till anmälan Program Martin Rödholms presentationer 16-17/3 Högspec enheter självskadevård – organisationsformer  (Powerpoint) Läkarbemanning inom psykiatrin – oberoende av hyrläkare  (Powerpoint) Varför bältar vi så mycket?  (Powerpoint)  

  Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm Pris: Medlem 4.600:- Icke-medlem, 5.500:- Pensionär, 3.000:- Med student, 1.000:
 • Mar 15

  Hur prata om självmord utan att trigga?

  Vad händer när en närstående eller kollega visar sig må psykiskt dåligt och funderar på att ta sitt liv? Hur bemöter vi personer med självmordstankar, inte minst på internet? Mind gör ett frukostseminarium om att prata om självmord.

  Tid: 2016-03-15 08.00 Plats: Mind, Wollmar Yxkullsgatan 14, 1 tr, Stockholm (nära Mariatorget på Södermalm) Pris: 150 kr för medlemmar och 190 kr för icke-medlem.
 • Mar 10

  Temadag om äldre med NPF och psykisk ohälsa

  Målsättningen med dagen är att ge en ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, autism (Aspergers syndrom) med flera inom äldreomsorgen. Funktionsnedsättningarna försvinner inte med åldern och det finns många av de äldre som också är odiagnostiserade. Vi behöver därför ha mer kunskap om både åldrande och psykisk ohälsa när vi arbetar inom äldreomsorgen […]

  Plats: Borlänge
 • Feb 29

  Analysseminarium och handlingsplan

  I enlighet med 2016-års överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa fördelas 300 000 000 kronor till landstingen/regionerna, och 200 000 000 kronor till kommunerna för att göra analyser, sätta upp mål och utforma handlingsplaner lokalt och regionalt, samt att påbörja ett långsiktigt arbete inom området psykisk o-/hälsa.

  Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm. Lokal Stora hörsalen Pris: Dagen är kostnadsfri Målgrupp: Kommun- och landstings/regionföreträdare som är intresserade av att ta del av årets stimulansmedel med anledning av överenskommelsen kring psykisk ohälsa
 • Feb 24

  Inställd informationsträff om E-hälsostudie

  Träffen om e-hälsostudien som skulle ägt rum 24 februari är inställd. Nytt datum kommer! Vid frågor kontakta: marit.gronberg-eskel@skl.se

 • Feb 9

  PRIO-nätverk (Endast för inbjudna i nätverket)

  Socialdepartementet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till PRIO-nätverk. LIVESÄNDNING! Nätverksträffen kommer att sändas via webb-TV Program PRIO-nätverksträff

  Plats: Hilton Hotel Stockholm (Guldgränd 8, Slussen)
 • Feb 3

  Psykisk O-Hälsa – Samhällets barn och unga

  Den självklara mötesplatsen för dig som arbetar för att stärka den psykiska hälsan hos samhällets barn och unga! Här kan du och dina kollegor välja mellan 4 parallella spår! Skola BUP Socialtjänst Förstalinjens psykiatri. För åttonde året i rad arrangeras Psykisk (O)hälsa Samhällets Barn & Unga den 3-4 februari 2016. Det är en konferens som helt […]

  Plats: 7A Odenplan, Stockholm Målgrupp: För dig som arbetar för att stärka den psykiska hälsan hos samhällets barn och unga
 • Jan 19

  Workshop: första linjen för barn och unga vid psykisk ohälsa

  Arbetet med att utveckla första linjen har varit framgångsrikt i att skapa en samsyn i kommuner och landsting när det gäller ett gemensamt ansvar för tidiga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.

  Tid: 2016-01-19 09.30 Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 15, Stockholm Pris: Gratis
 • Nov 26

  Konferens: Sociala investeringar

  Konferens om nyttan med sociala investeringar. Hur mäter man samhällsekonomiska effekter genom tidiga insatser?

  Tid: 2015-11-26 09.00 Plats: Clarion Stockholm (Skanstull) Målgrupp: Tjänstemän och politiker från kommuner och landsting
 • Nov 24

  Hur utbildar man i SIP?  

  Välkommen till en kostnadsfri heldagsutbildning om vilka framgångsfaktorerna är när utbildningar i Samordnad individuell plan - SIP planeras och genomförs.

  Tid: 2015-11-24 10.00 Plats: SKL (Stora hörsalen), Hornsgatan 20, Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Personal från kommun, landsting och regioner som utbildar, implementerar eller utvecklar samverkan samt övriga intresserade.
 • Nov 23

  Folkhögskolan – en väg in i Sverige!

  Folkhögskolorna har en lång tradition av folkbildning och att hjälpa många människor till en nystart i yrkeslivet och livet. Även i dag spelar folkhögskolorna en roll i integrering och förankring i det svenska samhället – och kan spela en ännu större roll. Välkommen till Norrköping den 23 november! Webbsändning från seminariet i Norrköping Program: Folkhögskolan – en […]

  Tid: 2015-11-23 13.00
 • Nov 13

  Inspirationsdag om anhörigstöd

  Nationell samverkan för psykisk hälsa, (NSPH), Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKa) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Program (PDF) 

  Tid: 2015-11-13 10.00 Plats: Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153. Lokalen ligger nära tunnelbanans station Alvik. Pris: Konferensavgift 700 kr inkl. kaffe och lunch. Anmälan till NSPH ska vara inne senast den 29 oktober, den är bindande. Dock kan platsen överlåtas. Målgrupp: Personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer
 • Nov 3

  Rättspsykiatri – tema vårdinnehåll

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rättspsykiatriska föreningen bjuder in på nytt in till nationellt seminarium kring rättspsykiatri. Under den förra träffen i april bestämdes att påbörja ett göra ett arbete med ett kompletterande dokument för det tidigare vårdinnehållsprogrammet.

  Tid: 2015-11-03 10.00 Plats: Hornsgatan 20, Stockholm, Stora Hörsalen. Pris: Kostnadsfritt Målgrupp: Verksamhetsutvecklare och personal som arbetar med utredning/behandling/omvårdnad på olika sätt, som: psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer.
 • Okt 16

  Seminarium: Unga och sexbilder på nätet

  Vad säger den senaste forskningen om barnen som lägger ut avklädda bilder på nätet? Kunskapsseminariet är en del i arbetet med 2015 års överenskommelse mellan SKL och regeringen.

  Tid: 2015-10-16 09.30 Plats: Hornsgatan 15, Stockholm, Saturnus konferens, lokal: Bellman Pris: Kostnadsfritt Målgrupp: Personal och beslutsfattare som möter barn och unga i skolan, på Ungdomsmottagningar, i behandling i kommun, landsting och i frivilligorganisationer
 • Okt 6

  Seminarium: Psykisk hälsa hos nyanlända

  Uppdrag Psykisk Hälsa arrangerar den 6 oktober ett heldagsseminarium i Stockholm om psykisk hälsa hos nyanlända. Antalet platser är begränsat men seminariet kommer även att sändas via webb-tv och är möjligt att se även i efterhand. Webb-TV: Se hela seminariet Inbjudan seminarium psykisk hälsa hos nyanlända Anmälan: (Senast 1 oktober) Jag vill anmäla mig till seminariet […]

  Plats: Piperska Muren, Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Politiker, socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård
 • Sep 29

  Suicidprevention

  Välkommen till den 10:e nationella konferensen om suicidprevention. Årets tema heter ”Skydd för livet – hjälp oss att bygga ett livsfrämjande samhälle och arrangeras i Conventum Kongress, Örebro. Konferensen gör det möjligt att uppmärksamma hur vi tillsammans kan påverka utvecklingen av ett livsfrämjande samhälle. Som medmänniskor och medaktörer har vi möjlighet att ta ett gemensamt ansvar för insatser […]

  Plats: Conventum Kongress, Örebro
 • Sep 15

  Välkommen till frukostseminarium och rapportsläpp om självmord

  Vid ett frukostseminarium den 15 september släpper Forte rapporten ”Forskning i korthet: Problemet självmord”. Totalt 600 av 10 000 vuxna i Sverige har under år 2013 tänkt på självmord, 100 av 10 000 har gjort försök att ta sitt liv och 1,6 av 10 000 har genomfört ett självmord. Det är därmed endast ett fåtal av […]

  Tid: 2015-09-15 08.30 Plats: Westmanska Palatset, lokal Bryggarkungen, Holländargatan 17, Stockholm. Pris: Seminariet är kostnadsfritt. Sista dag för anmälan är 10 september.
 • Sep 11

  Analys av tvångsvård

  Syftet med mötet är att tillsammans analysera den data som rapporterats in inom ramen för prestationsmålet om minskat behov av tvångsåtgärder.

  Tid: 2015-09-11 09.00 Plats: SKL, Hornsgatan 20 Stockholm
 • Sep 10

  PRIO-nätverksmöte

  Program 09.30 – 10.00 Kaffe och smörgås 10.00 – 10.10 Välkommen 10.10 – 10.50 Rapport kring prestationer och grundkrav 10.50 – 12.00 Rapport kring utvecklingsarbetena 12.00 – 13.00 Presentation av enkätsvaren från prio-nätverket 13.00 – 13.45 Diskussion i mindre grupper. 13.45 -14.30 Vad har varit bra? Hur skulle vi vilja förändra till ett kommande år? Vad har bidragit till positivt resultat för […]

  Tid: 2015-09-10 09:30 Plats: Ersta konferens och hotell. Erstagatan 1K Stockholm
 • Sep 8

  Samordnarträff – Tillgänglighet inom första linjen

  Syftet med träffen är att samla er som nu är samordnare för mätningen för att prata om hur ni kan stödja områdena i mätningarna och vilket stöd ni behöver från oss. Träffen är en viktig möjlighet för oss att få ta del av era åsikter och synpunkter. Syftet med träffen är även att ge er […]

  Tid: 2015-09-08 09.30 Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15 Målgrupp: Samordnare för mätning av tillgänglighet inom Första linjen.
 • Aug 31

  Temadag: Vi vill och kan förbättra (Brukarmedverkan)

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) bjöd in till en dag om brukarmedverkan i kvalitetsutveckling 31/8. Dagen innehöll exempel på hur kommuner tillsammans med brukare och brukarorganisationer kan utveckla verksamheterna. Deltagarna diskuterade delaktighet och kvalitet i framför allt boende och boendestöd samt tog del av resultat från NSPH:s kvalitetsprojekt. Webb-TV: Se sändningen […]

  Tid: 2015-08-31 9.30
 • Jun 30

  Almedalen: Psykisk Hälsa Kafé 2015

  Välkommen till Psykisk hälsa-kafé 2015 tisdagen den 30 juni på Hästgatan 10 i Visby. Läs fullständigt program med tider (PDF) Webb-TV: Följ Psykisk hälsa-kafé via webbsändning, startar 09.30

  Plats: Hästgatan 10, Visby Pris: Gratis Målgrupp: Almedalsbesökare
 • Apr 28

  Träff och Webbsändning – Kunskapsutbyte om BCFPI

  Uppdrag Psykisk Hälsa arrangerar ett webbTV-sänt kunskapsutbyte om hur BCFPI används i Sverige. Välkommen!

  Tid: 2015-04-28 13.00 Plats: www.uppdragpsykiskhalsa.se. För deltagande på SKL (Hornsg. 20, Se och Hör, pl 6) maila helena.orrevad@skl.se. Pris: Gratis Målgrupp: Verksamheter med uppdrag inom barns psykiska o-/hälsa
 • Apr 7

  Barns rättigheter i psykiatrisk tvångsvård

  Vilka rättigheter har barn och unga i psykiatrisk tvångsvård? Hur når vi ut med information om detta? Välkommen till en eftermiddag med information och diskussion!

  Tid: 2015-04-07 13:00 Plats: Sveriges kommuner och landsting, SKL, Hornsgatan 20, lokal Torget, entréplan
 • Apr 1

  Utvärdering av ett digitalt stöd

  Möjlighet för Sveriges 21 landsting att delta i utvecklingen av ett digitalt stöd för förbättringsarbete enligt genombrottsmetodiken under 2015.

 • Feb 26

  Etisk konferens

  En diskussion kring temat psykiatrisk tvångsvård ur ett etiskt perspektiv.

  Tid: 2015-02-26 10:00 Plats: SKL, Hornsgatan 15 Pris: Kostnadsfritt deltagande, du står själv för resa och eventuell uppehälle Målgrupp: Etiska råd, politiker med flera
 • Feb 18

  Barn och ungas psykiska hälsa

  Psynkprojektet i sin nuvarande form har avslutats och nu hålls en slutkonferens. Se slutkonferensen, dag 2 – Barn och ungas psykiska hälsa

  Tid: 2015-02-18 10:00 Plats: Chinateatern/Berns
 • Feb 17

  Psykisk sjukdom utmanar hela samhället

  Nu kommer Psykisk hälsa/PRIO redovisa de senaste tre årens utvecklingsarbete. Se hela första delen av slutkonferensen – Psykisk sjukdom utmanar hela samhället

  Tid: 2015-02-17 10:00 Plats: Chinateatern/Berns
Till sidans topp