Tidiga insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

Primärvård
Datum: 6 november 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetschefer, primärvårdsläkare, rehabkoordinatorer och övriga berörda

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Live på webben

Sjukskrivningar ökar i hela landet och det är framförallt patienter som lider av psykisk ohälsa som söker inom primärvården. Rehabkoordinatorn bedöms vara en av nyckelfunktionerna för att få långsiktighet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och kunna bidra till en effektiv sjukskrivningsprocess. Multiprofessionella team som kan erbjuda olika insatser som exempelvis stresshantering kan vara värdefullt vid rehabilitering tillbaka till arbete.

Program

09.00 – 10.00 Frukostbuffé och registrering

10.00 – 10.10 Inledning
Nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården
Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting

10.10 – 10.40 Koordinering av sjukskrivning och rehabilitering
Vad gör SKL inom detta område, och hur kan förändringar inom lagstiftningen komma
att påverka arbetet med koordinering?
Anna Östbom, Sveriges Kommuner och Landsting

10.40 – 10.55 Stöd till tidiga insatser för minskad sjukfrånvaro
Hur ser sjukfrånvaron ut för primärvårdens personal? Vilka riskfaktorer finns och vad
kan arbetsgivaren göra för att minska sjukfrånvaron?
Amanda Gumpert, Sveriges Kommuner och Landsting

10.55 – 11.00 Paus / bensträckare

11.00 – 11.40 Aktivitetshöjande åtgärder för att förebygga sjukskrivning
Arbetsterapeutens arbetssätt kombinerat med KBT steg 1-utbildning.
Maria Mazzarella, arbetsterapeut Helsa Vårdcentral, Region Östergötland

11.40 – 12.20 Rehabkoordinatorn förebygger och förkortar sjukskrivningar
Om samverkan mellan klinik och vårdcentral, samverkan mellan vårdcentralen,
arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen.
Annika Landewall, rehabkoordinator, Region Östergötland

12.20 – 13.20 Lunch

13.20 – 14.00 Stöd för rätt sjukskrivning
Hur kan IT-baserade bedömningsstöd användas i sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen?
Kaj Ekvall och Anne Snis, Sveriges Kommuner och Landsting

14.00 – 14.30 Workshop: Utveckling av rehabkoordinatorns roll
Workshop om kartläggningssamtalet och om hur vi förbättrar samverkan med berörda
myndigheter och med psykiatrin.
Maria Mazzarella, Annika Landewall

14.30 – 15.00 Fikapaus

15.00 – 15.45 Fortsättning på Workshop: Utveckling av rehabkoordinatorns roll
Workshop om kartläggningssamtalet och om hur vi förbättrar samverkan med berörda
myndigheter och med psykiatrin.
Maria Mazzarella, Annika Landewall

15.45 – 16.00 Avslutning: att utbilda på hemmaplan
Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting