Tidiga insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

Primärvård
Datum: 6 november 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetschefer, primärvårdsläkare, rehabkoordinatorer och övriga berörda
Anmälan

Sjukskrivningar ökar i hela landet och det är framförallt patienter som lider av psykisk ohälsa som söker inom primärvården.

Rehabkoordinatorn bedöms vara en av nyckelfunktionerna för att få långsiktighet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och kunna bidra till en effektiv sjukskrivningsprocess. Multiprofessionella team som kan erbjuda olika insatser som exempelvis stresshantering kan vara värdefullt vid rehabilitering tillbaka till arbete.