Nov 14

Temadag suicidprevention och migration

Denna temadag handlar om suicidprevention och hur vi bäst bemöter och stöder unga ensamkommande asylsökande och andra utsatta unga i migration. Vi kommer också ta upp situationen för de unga vuxna i åldern 18-21 år som ofta har väsentligt sämre stödjande strukturer och nätverk i samhället.

Temadagen vänder sig till personal som möter ensamkommande unga: personal inom vård och omsorg, boendepersonal, elevhälsan, socialtjänst, myndigheter och civilsamhälle.

Målet med dagen är att sätta fokus på kunskap och metoder som alla som arbetar inom dessa områden har behov och nytta av, och ge verktyg för att sprida kunskaperna vidare till kollegor och samarbetspartners.

Programmet för temadagen finns här: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/om-vara-utbildningar/suicidprevention-och-migration-his14/suicidprevention-och-migration-14-november-2017/

Temadagen kommer att sändas live på denna länk:
http://play.quickchannel.com/qc/?id=2qqd0u. Du behöver inte anmäla dig för att följa temadagen på webben. På samma länk kommer du i efterhand att hitta hela temadagen inspelad. Inspelningen som du tar del av i efterhand kommer vara uppdelad i olika kapitel så du kan välja att se just de föreläsare och programpunkter som intresserar dig.

 

Läs mer

Temadag suicidprevention och migration

  • Tid: 2017-11-14 10.00
  • Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
  • Pris: Kostnadsfritt seminarium inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
  • Målgrupp: Temadagen vänder sig till personal som möter ensamkommande unga: personal inom vård och omsorg, boendepersonal, elevhälsan, socialtjänst, myndigheter och civilsamhälle.
  • Senast ändrad den 14 november 2017