Temadag suicidprevention och migration

Datum: 14 november 2017
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges kommuner och Landsting
Pris: Gratis
Målgrupp: Temadagen vänder sig till personal som möter ensamkommande unga: personal inom vård och omsorg, boendepersonal, elevhälsan, socialtjänst, myndigheter och civilsamhälle.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Denna temadag handlar om suicidprevention och hur vi bäst bemöter och stöder unga ensamkommande asylsökande och andra utsatta unga i migration. 

Vi kommer också ta upp situationen för de unga vuxna i åldern 18-21 år som ofta har väsentligt sämre stödjande strukturer och nätverk i samhället. Målet med dagen är att sätta fokus på kunskap och metoder som alla som arbetar inom dessa områden har behov och nytta av, och ge verktyg för att sprida kunskaperna vidare till kollegor och samarbetspartners.