Temadag om suicidprevention (HiS14)

Datum: 30 mars 2017, kl 10:00 - 15:30
Pris: Gratis
Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm
Målgrupp: Personal som möter asylsökande och nyanlända; personal inom vård och omsorg (asyl- och integrationshälsa, primärvård, första linjens psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, specialistpsykiatri), kommunal verksamhet, boenden, elevhälsan, socialtjänsten, myndigheter och civilsamhälle

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända arrangerar vi en temadag om suicidprevention.

Vi kommer ta upp situationen för ensamkommande ungdomar som har fått mycket uppmärksamhet i media den senaste tiden, men precis som inom programmet i övrigt är målgruppen alla asylsökande och nyanlända, och denna temadag vänder sig till alla professioner som möter målgruppen. Läs mer

Temadagen kommer att sändas live på webben. Ingen föranmälan krävs för att se sändningen via webben.