Okt 26

Temadag om rättspsykiatri

I betänkandet från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52) som beskrivs ett ökat behov av kunskapsstyrning inom rättspsykiatrin, för att åstadkomma en evidensbaserad praktik där kvalitetssäkrad kunskap sprids och används samtidigt som icke evidensbaserade eller skadliga metoder rensas ut.
Med utgångspunkt i det så har det också fattats beslut om flera olika regeringsuppdrag kring
kunskapsläget och vårdens innehåll, patienternas delaktighet vid tvångsvård.

Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har också arbetat med området vårdens
innehåll på flera olika sätt.

Dagen erbjuder ett flertal seminarier där de olika insatserna och dess resultat redovisas utifrån
olika perspektiv.

Sista anmälningsdag är 20 oktober. Välkommen med din anmälan!

Temadag om rättspsykiatri

  • Tid: 2017-10-26 10.00
  • Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14 Stockholm
  • Pris: Kostnadsfritt
  • Senast ändrad den 1 september 2017