Integrerade verksamheter och arbetsformer – Hur jobbar vi med de som är svårast sjuka?

Datum: 26 september 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14 Stockholm
Målgrupp: Inbjudan vänder sig till personer som arbetar med utvecklingsfrågor på en övergripande nivå inom Landsting och Kommun, det kan vara chefer, samordnare, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare, FoU-ledare etc.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa har de tidigare i-Nod projekten kring FACT och ACT fortlöpt och följts upp genom en ny kartläggning. Resultatet av kartläggningen och modell för implementeringsarbetet med FACT presenteras.

Sysselsättning är ett av de viktigaste områdena för en god livskvalitet utifrån ett brukarperspektiv. Arbetsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (IPS – Individual
placement and support) också inom ramen för integrerade arbetsformer, är en högprioriterad insats i nationella riktlinjer – hur ser detta arbete ut gentemot gruppen
svårast sjuka?