Temadag om fysisk ohälsa hos personer med psykossjukdom

Primärvård
Datum: 17 oktober 2018
Organisatör: PsykosR
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Chefer, vårdutvecklare, personal som möter personer med psykossjukdom i sitt arbete, andra intresserade av utveckling och förbättring av vården.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Hur kan vi tillsammans göra mer för patienter med allvarlig psykisk sjukdom och fysisk ohälsa?

Primärvården och specialistpsykiatrin behöver hjälpas åt för att uppmärksamma, förebygga och behandla fysisk ohälsa hos personer med allvarliga psykiska sjukdomar såsom schizofreni. Detta kommer vi lära oss mer om denna dag. Vi kommer också att prata om hur vi kan arbeta med systematiskt förbättringsarbete och om det nationella arbetet med kunskapsstyrning inom vård och omsorg. Ni får en uppdatering om nuläget, en spaning kring framtiden och möjlighet att tänka tillsammans kring de utmaningar vi möter i vår vardag.

Programinnehåll

  • Inledning av Ing-Marie Wieselgren, psykiater, projektchef, nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och registerhållare PsykosR.
  • Hur kan man arbeta med förbättringar med hjälp av digitala verktyg?
  • Hur fick jag hjälp att förbättra min hälsa; vad hjälpte och vad stjälpte?
  • Hur upptäcker vi och behandlar fysisk ohälsa hos patienter med psykossjukdom?
  • Hur kan fler göra mer – om nationella vård- och insatsprogram för schizofreni och liknande tillstånd
  • Olika arbetssätt och utmaningar i att upptäcka, förebygga och behandla fysisk ohälsa
  • Projekt för att förändra levnadsvanor hos personer med allvarlig psykisk sjukdom
  • PsykosR nu och i framtiden

Varmt välkomna till en dag för att inspireras, engageras och lära!