Temadag om äldre med NPF och psykisk ohälsa

Vuxna och äldre
Datum: 10 March 2016, kl 10:00 - 16:00
Plats: Borlänge

Den här händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av materialet.

Målsättningen med dagen är att ge en ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, autism (Aspergers syndrom) med flera inom äldreomsorgen. Funktionsnedsättningarna försvinner inte med åldern och det finns många av de äldre som också är odiagnostiserade. Vi behöver därför ha mer kunskap om både åldrande och psykisk ohälsa när vi arbetar inom äldreomsorgen och motsvarande verksamheter.