Systematisk kartläggning av socialtjänster i Stockholm

Utveckling & förbättring
Datum: 14 december 2021, kl 14:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Stockholms stad
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Personer med ansvar för eller intresse av förbättrings- och utvecklingsarbete inom socialtjänsten

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR och Stockholms stad bjuder in till en webbsändning om analyser av data i socialtjänsten. Välkomna att ta del av erfarenheter och resultat från systematiska kartläggningar av socialtjänster i Stockholms län.

Det finns många olika orsaker till att barn aktualiseras hos socialtjänsten och deras behov av stöd kan se olika ut. I Stockholm ville man få bättre kunskap om de egna processerna och behovet hos barn och familjer som kommer till socialtjänsten. År 2018 startade man därför ett arbetet med att ta fram en modell för hur man kan genomföra systematiska kartläggningar av socialtjänstens arbete med fokus på barn och unga.

Under webbsändningen vi ta del av resultaten från kartläggningarna som genomförts i Stockholms län. Deltagande kommuner/stadsdelar kommer att dela med sig av erfarenheter av att arbeta med denna typ av systematiska kartläggningar som en del av socialtjänstens förbättrings- och utvecklingsarbete samt vilka de viktigaste lärdomarna varit och hur resultatet har och kommer kunna användas i utvecklingsarbete.

Preliminärt program

  • Välkommen och inledning
  • Presentation av resultat från kartläggning i Stockholm
  • Erfarenheter av att genomföra en kartläggning i Stockholms Stad
  • Att använda analysen av data som en språngbräda i utvecklingsarbete – erfarenheter från Hässelby-Vällingby
  • Panelsamtal

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.