Systematisk användning av validerade formulär för självskattning

Primärvård
Datum: 15 maj 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Personal i primärvården som vill veta mer om systematiskt arbete med självskattningsformulär och standardiserade bedömningsmetoder

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Utbildningen riktar sig till dig som i din yrkesvardag arbetar med personer med psykisk ohälsa i primärvården. Efter utbildningen ska du kunna utbilda andra inom din organisation om hur man kan jobba systematiskt med validerade formulär för självskattning i primärvården.

Dokumentation från utbildningsdagen finns på länken nedan.