Systematisk användning av validerade formulär för självskattning

Primärvård
Datum: 23 oktober 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Personal i primärvården som vill veta mer om systematiskt arbete med självskattningsformulär och standardiserade bedömningsmetoder
Anmälan

Utbildningen riktar sig till dig som i din yrkesvardag arbetar med personer med psykisk ohälsa i primärvården. Efter utbildningen ska du kunna utbilda andra inom din organisation om hur man kan jobba systematiskt med validerade formulär för självskattning i primärvården.