Svenska BUP-kongressen i Uppsala

BUP - Barn- och ungdomspsykiatri
Datum: 20 april 2016, kl 09:45 till 21 april 2016, kl 16:00
Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Årets kongress har temat missbruk. Ett aktuellt ämne som lockar till intressanta föreläsningar, symposier och diskussioner.

Exempel från programmet

  • Bedömning och behandling av missbruk – Anders Håkansson
  • Prevention, evaluation & treatment of PTSD – Steven Berkowitz
  • Nationell kunskapsstyrning – Barbro Thurfjell
  • Diagnostik och funktionsbedömningar – Mia Ramklint
  • Några symposier: Drogscreening och missbruk på BUP. Nätdroger, Ensamkommande flyktingbarn och missbruk, Komplexa trauman och Barn i riskmiljöer.
  • Kongressen kommer även att innehålla posterutställningar och utställare.

Läs mer på deras hemsida för BUP-kongressen