Suicidprevention i primärvården

Primärvård
Datum: 23 maj 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetschefer och medicinsk personal inom primärvården, utbildare och verksamhetsutvecklare inom landsting och kommuner

Fullbokat 23 maj

Utbildningsdagen 23 maj är nu fullbokad. Om du vill ställa dig på kö, maila henrik.tuner@skl.se så kontaktar vi dig om vi får ett återbud.

Utbildningen återkommer under hösten 2018, håll koll på vår hemsida för att boka din plats då.


Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende. Hur kan vi arbeta mer strukturerat, långsiktigt och evidensbaserat med suicidprevention inom primärvården?

Under utbildningsdagen belyses följande områden med samverkan som en röd tråd:

  • Fakta om självmord, myter och tabu
  • Sambandet mellan självmord och psykisk ohälsa
  • Vikten av ett öppet samtalsklimat – att våga tala om självmord
  • Bemötande av självmordsnära personer och det professionella förhållningssättet
  • Riskfaktorer – vad bör du vara uppmärksam på?
  • Skyddande faktorer för självmordshandling
  • Unga och självmord
  • Syftet med en självmordsriskbedömning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter.

Vi utbildar utbildare

Denna utbildning vänder sig till dig som har till uppgift att utbilda kollegor och medarbetare i detta ämne. Efter genomförd utbildning har du kunskap och verktyg för att genomföra kortare utbildningspass på hemmaplan.

Utbildningen sker enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Deltagarna får kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation.

Inspelning

Utbildningsdagen och föreläsningarna spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning).

09.00 – 10.00 Kaffe och registrering

10.00 – 10.10 Inledning
Om den nationella kompetenssatsningen om psykisk hälsa i primärvården
Henrik Tunér, projektledare SKL

10.10 – 12.00 Suicidprevention i primärvården – del 1
Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker och leg. psykoterapeut

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.20 Suicidprevention i primärvården – del 2
Daniel Frydman

14.20 – 14.40 Fikapaus

14.40 – 15.20 Suicidprevention i primärvården – del 3
Daniel Frydman

15.20 – 15.40 NASP och primärvårdens arbete med suicidprevention
Vilka projekt är på gång inom NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) och hur stöder NASP arbetet med suicidprevention inom primärvården?
Linda Karlsson, NASP

15.40 – 16.00 Att utbilda på hemmaplan
Hur omsätter jag kunskaperna i min egen organisation?
Henrik Tunér, projektledare SKL

Relaterat material

Aktion Livräddning

Denna utbildningsdag genomförs i samarbete med Aktion Livräddning, ett projekt inom NASP (Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention) vid Karolinska Institutet.

Samarbetspartners