Suicidprevention i primärvården

Primärvård
Datum: 23 maj 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetschefer och medicinsk personal inom primärvården, utbildare och verksamhetsutvecklare inom landsting och kommuner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende. Hur kan vi arbeta mer strukturerat, långsiktigt och evidensbaserat med suicidprevention inom primärvården?

All dokumentation från dagen finns på länken nedan.

Relaterat material

Aktion Livräddning

Denna utbildningsdag genomförs i samarbete med Aktion Livräddning, ett projekt inom NASP (Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention) vid Karolinska Institutet.

Samarbetspartners