Suicidprevention i primärvården

Primärvård
Datum: 6 september 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetschefer och medicinsk personal inom primärvården, utbildare och verksamhetsutvecklare inom landsting och kommuner, med flera. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

En inspelning av denna utbildningsdag tillsammans med all dokumentation från dagen hittar du här