Spridningskonferens Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Migration och psykisk hälsa
Datum: 5 maj 2017, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Hotel Rival
Målgrupp: Alla som på något vis arbetar med asylsökande och nyanlända.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Syftet med dagen är att minska risken för psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända och förbättra förutsättningarna för återhämtning och etablering i Sverige.

Sverige tog emot rekordmånga flyktingar 2015. Efter en förstudie 2015 fick Sveriges Kommuner och Landsting statliga medel för att tillsammans med landsting och regioner genomföra en kunskapssatsning riktad till personal som möter, stödjer och behandlar asylsökande och asylsökande.

• Vad har vi åstadkommit och hur gjorde vi?

• Lyssna, lär och inspireras av framgångsrika exempel

• Hör visioner och planer från politiker, beslutsfattare och andra röster