Webbsändning: Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

Datum: 14 oktober 2020, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med SBU
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Personer som ansvarar för eller arbetar med utvecklings- och kunskapsfrågor inom vård och omsorg, till exempel chefer, processledare och utvecklingsledare

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Ta del av rapporter och samlat kunskapsunderlag på SBUs hemsida.
 

Program

 • 13.00-13.10 Inledning, Ing-Marie Wieselgren, moderator och Knut Sundell, projektledare, SBU
 • 13.10-13.30 Vetenskapligt förhållningssätt, Emma Frans, epidemiolog och vetenskapsskribent
 • 13.30-13.45 Vad gör man när det inte finns någon forskning? Ing-Marie Wieselgren, Knut Sundell och Mia Ledwith, samordnare, SKR
 • 13.45–14.00 Våld i nära relationer, Gunilla Fahlström, projektledare SBU och
  Kerstin Wanhatalo, handläggare, SKR
 • 14.00–14.10 Paus
 • 14.10–14.25 Musikterapi – Äldre, Lars Sonde, Fou-enheten och Lotta Roupe, Silviahemmet
 • 14.25–14.45 Aktuellt kring Covid-19, Greger Bengtsson, samordnare, SKR, Katrin Westlund, rättssakkunnig, Socialstyrelsen
 • 14.45–15.05 Unga som begår brott, Therese Åström, projektledare SBU,
  Lina Leander, projektledare SBU och Mikael Mattsson Flink, handläggare SKR
 • 15.05–15.15 Vård av unga, Knut Sundell, projektledare, SBU och Mikael Mattsson Flink, handläggare SKR
 • 15.15–15.35 Stöd i förändringsarbete, Lydia Kwak, docent i hälsofrämjande arbete, Karolinska institutet
 • 15.35–15.45 Avslutning, Ing-Marie Wieselgren, moderator