Webbsändning: Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

Datum: 14 oktober 2020, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med SBU
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Personer som ansvarar för eller arbetar med utvecklings- och kunskapsfrågor inom vård och omsorg, till exempel chefer, processledare och utvecklingsledare

Konferensen var planerad att hållas 12 april men ställdes in till följd av läget med Covid-19. Nu revideras programmet för webbsändning. Mer information uppdateras löpande.