Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

Datum: 12 mars 2020, kl 09:00 - 16:40
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med SBU
Pris: Avgiftsfritt
Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm
Målgrupp: Personer som ansvarar för eller arbetar med utvecklings- och kunskapsfrågor inom vård och omsorg, till exempel chefer, processledare och utvecklingsledare
Anmälan

En konferens om metoder och metoders betydelse inom socialtjänst och inom funktionshinderområdet. Dagen inleds med plenarföreläsningar och under eftermiddagen är det parallella seminarier på olika temaområden med koppling till olika kunskapssammanställningar som framför allt rör metoder inom socialtjänstområdet. Välkommen till en dag fylld med aktuell kunskap och spännande diskussioner!

Program

9.00–9.30 Registrering och kaffe

9.30–9.50 Spelar det roll vilken metod vi använder?
Ing-Marie Wieselgren, Knut Sundell

9.50–10.35 Vetenskapligt förhållningssätt i tider av falska nyheter och alternativa fakta
Emma Frans

10.50–11.30 När det saknas forskning – vad gör vi då?
Knut Sundell och Mia Ledwith

11.30–12.30 Lunch

12.30–13.30 Parallella sessioner
• Föräldrastöd – vad är viktigt?
• Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning
• Hur förebygger vi olika typer av missbruk och beroende?

13.40–14.30 Parallella sessioner
• Stöd till ensamkommande barn och unga
• Unga som begår brott – hur bedömer vi risker och behov samt väljer insatser?
• Omställning till Nära vård – hur vill vi ha det?

14.40–15.30 Parallella sessioner
• Att förebygga och behandla post-traumatisk stress (PTSD) på bästa sätt
• Stöd till äldre med demens eller kognitiva svårigheter
• Våld i nära relationer – upptäckt och behandling

15.30–15.45 Kaffe

15.45–16.25 Implementera mera
Lydia Kwak

16.25–16.40 Summering av dagen
Gabriella Ahlström