Webbsändning: Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

Datum: 14 oktober 2020, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med SBU
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Personer som ansvarar för eller arbetar med utvecklings- och kunskapsfrågor inom vård och omsorg, till exempel chefer, processledare och utvecklingsledare

Program

 • 13.00-13.10 Inledning, Ing-Marie Wieselgren, moderator och Knut Sundell, projektledare, SBU
 • 13.10-13.30 Vetenskapligt förhållningssätt, Emma Frans, epidemiolog och vetenskapsskribent
 • 13.30-13.45 Vad gör man när det inte finns någon forskning? Ing-Marie Wieselgren, Knut Sundell och Mia Ledwith, samordnare, SKR
 • 13.45–14.00 Våld i nära relationer, Gunilla Fahlström, projektledare SBU och
  Kerstin Wanhatalo, handläggare, SKR
 • 14.00–14.10 Paus
 • 14.10–14.25 Musikterapi – Äldre, Lars Sonde, Fou-enheten och Lotta Roupe, Silviahemmet
 • 14.25–14.45 Aktuellt kring Covid-19, Greger Bengtsson, samordnare, SKR, Katrin Westlund, rättssakkunnig, Socialstyrelsen
 • 14.45–15.05 Unga som begår brott, Therese Åström, projektledare SBU,
  Lina Leander, projektledare SBU och Mikael Mattsson Flink, handläggare SKR
 • 15.05–15.15 Vård av unga, Knut Sundell, projektledare, SBU och Mikael Mattsson Flink, handläggare SKR
 • 15.15–15.35 Stöd i förändringsarbete, Lydia Kwak, docent i hälsofrämjande arbete, Karolinska institutet
 • 15.35–15.45 Avslutning, Ing-Marie Wieselgren, moderator