Spelar det någon roll vilken metod jag använder?

Barn och unga
Datum: 12 april 2018, kl 10:00 - 16:30
Organisatör: Sveriges kommuner och Landsting och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Målgrupp: Chefer och personal inom IFO socialtjänsten.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till en konferens på Stockholm City Conference Center om tidiga insatser, stöd och behandling för barn och familjer med hjälp av kunskapsbaserade metoder inom socialtjänsten.

Seminariepass från Sal 2

Terje Ogden, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Norge. 

Martin Bergström, Socialhögskolan i Lund

Deltar gör även verksamhetsrepresentant Susanne Tövik från Lunds kommun.

Seminariepass 1

Att identifiera problemet genom strukturerade bedömningsinstrument. Therese Åström, SBU. Verksamhetsrepresentant: Johannes Vitalisson, Team Nystart, Sociala utfallskontraktet, Norrköpings kommun.

Seminariepass 2

Hur kan vi främja trygga familjerelationer med hjälp av evidensbaserade metoder? Martin Forster, Karolinska Institutet. Verksamhetsrepresentant: Kariann Knutzen och Helene Jighede från Göteborgs stad.

Presentationer att ladda ner från dagen

Konferensen arrangeras av: