Psykiatrin i siffror 2018

Datum: 15 maj 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: 800 kronor exklusive moms
Plats: World Trade Center
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till en konferens om psykiatrin i siffror som arrangeras för tredje året i rad av Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL). Stort fokus kommer att ligga på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin.

Kartläggningen innehåller data från 2017 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga landsting uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri. Socialstyrelsen kommer att berätta om sitt regeringsuppdrag med fokus på att förbättra uppföljningen av tvångsvården, informera om sitt arbete med att ta in ytterligare yrkeskategorier än läkare i PAR och visa sin offentliga databas för KVÅ-koder inom psykiatrin.

Socialstyrelsen visar även tvångsvårdsdata från 2017 i den mån tidpunkten möjliggör. Kerstin Evelius (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa) kommer att berätta om tvångsåtgärdsutredningen och vi kan även utlova intressanta panelsamtal om data inom psykiatrin.

Material från dagen

Program

09:30-10:00 Fika

10:00-10:10 Välkomna!
Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL

10:10-11:00 Kartläggningen av specialistpsykiatrin 2017 – metod och resultat
Ulrike Deppert, Helseplan Nysam, Jonas Stenberg, Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL och Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL

11:00-11:15 Bensträckare

11:15-12:00 Aktuellt hos Socialstyrelsen

  • Regeringsuppdrag för bättre uppföljningen av tvångsvården
  • Övriga yrkeskategorier i PAR för psykiatrin
  • Databas för KVÅ-koder inom psykiatrin
  • Tvångsvårdsstatistik 2017

Mikael Havasi, Kvalitetsansvarig för patientregistret

12:00-12:30 Så här kan man använda resultatet – exempel
Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL

12:30-13:30 Lunch

13:30-13:50 Projektchefen har ordet
Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL

13:50-14:30 Tvångsåtgärdsutredningen
Kerstin Evelius, Nationell samordnare inom området psykisk hälsa

14:30-15:00 Fika

15:00-16:00 Panelsamtal – Vilken betydelse har jämförelsedata?
Monica Johansson (S), Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsråd i, Landstinget Sörmland. Ersättare i SKL:s Sjukvårdsdelegation, Jonas Andersson (L), Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Ledamot i SKL:s Sjukvårdsdelegation, Mårten Jansson, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och Kerstin Evelius, Nationell samordnare inom området psykisk hälsa.

Kartläggningen har genomförts av Nysam på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa och Nätverket för styrning och ledning vid SKL.