Psykiatrin i siffror 2018

Datum: 15 maj 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: 800 kronor exklusive moms
Plats: World Trade Center
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling
Anmälan

Välkommen till en konferens om psykiatrin i siffror som arrangeras för tredje året i rad av Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL). Stort fokus kommer att ligga på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin.

Kartläggningen innehåller data från 2017 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga landsting uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri. Socialstyrelsen kommer att berätta om sitt regeringsuppdrag med fokus på att förbättra uppföljningen av tvångsvården, informera om sitt arbete med att ta in ytterligare yrkeskategorier än läkare i PAR och visa sin offentliga databas för KVÅ-koder inom psykiatrin. Socialstyrelsen visar även tvångsvårdsdata från 2017 i den mån tidpunkten möjliggör.

Kerstin Evelius (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa) kommer att berätta om tvångsåtgärdsutredningen och vi kan även utlova intressanta panelsamtal om data inom psykiatrin. Fler programpunkter kommer att tillkomma.

Sista anmälningsdag är den 30 april.

Kartläggningen har genomförts av Nysam på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa och Nätverket för styrning och ledning vid SKL.