Spara datumet! Psykiatrin i siffror 2018

Datum: 15 maj 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting
Plats: World Trade Center

Välkommen till en konferens om psykiatrin i siffror som arrangeras för tredje året av projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Stort fokus kommer att ligga på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa och Nätverket för styrning och ledning vid SKL. Kartläggningen innehåller data från 2017 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga landsting uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri.

Vi uppdaterar löpande!

Mer praktisk information kommer under mars. Har du frågor under tiden, kontakta Jonas Stenberg eller Martin Rödholm.