Sociala investeringar – lärdomar från Sveriges första sociala utfallskontrakt och andra exempel

Sociala investeringar
Datum: 12 mars 2021, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med RISE Social & Health Impact Center
Pris: Kostnadsfritt deltagande
Plats: Digital konferens
Målgrupp: Medarbetare i kommuner och regioner, politiker samt andra med intresse för hur arbetet med sociala investeringar kan omsättas i praktiken

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Länk till webbsändningen

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.

Sveriges Kommuner och Regioner och Social & Health Impact Center bjuder in till digital heldagskonferens den 12 mars 2021.

Konferensen vänder sig till alla, särskilt offentliga aktörer, med intresse för hur arbetet med sociala investeringar kan omsättas i praktiken.

Det sociala utfallskontraktet i Norrköping har pågått mellan 2016 och 2020. Arbetet initierades av SKR och Norrköping i syfte att pröva nya och förhoppningsvis effektiva modeller för sociala investeringar. Utfallskontraktet tecknades mellan Norrköping och Leksell Social Ventures i syfte att nå förbättrade resultat för placerade barn och unga. SKR har med stöd av Lumell Associates utgjort intermediärsstöd under projektets gång. Vi delar med oss av resultat och erfarenheter från genomförandet och ger er en bild av hur arbetet påverkat praktiken i Norrköping.

Förmiddagspasset fokuserar på exempel från projekt i socialtjänsten, både från Norrköping och från Partille, Helsingborg och Stockholm. På eftermiddagen står den ekonomiska modellen och uppföljningsarbetet i fokus. Dessutom ges en överblick kring hur sociala investeringar har utvecklats i Sverige och internationellt, liksom vad som är på gång.

PROGRAM

10:00-10:30 Välkomna och vad krävs för en verklig förändring
Arion Chryssafis (M), ordförande beredningen för socialpolitik och individomsorg, Cecilia Grefve Lang, förvaltningschef vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun, Lars Stjernkvist (S) samt Jonas Lundberg, partner, Lumell Associates

10:30-10:50 Nytänkande inom socialtjänsten. Vad krävs? Kan sociala investeringar bidra till idéer och genomförande?
Aktuellt utvecklingsarbete: Andrea Hormazabal, avdelningschef, Aida Rizvic och Brita Svensson, socialtjänsten i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i Stockholms stad

10.50-11.10 Hur vet vi vad som behövs? Nya lösningar med hjälp av samskapande
Aktiviteter inom ramen för Öppnasoc i Helsingborg. David Bergström, kommunikatör för brukardelaktighet och föreningssamverkan och Maria Malcus, tjänstedesigner vid socialförvaltningen i Helsingborgs kommun

11:10-11:30 Hur förbättrar vi situationen för placerade barn & unga? Utvecklingsresan i Partille
Lärdomar kring socialtjänstens arbete med satsningar på hemmaplanslösningar och familjehemsplaceringar. Margareta Antonsson, chef social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun

11:30-11:55 Arbetet med Team Nystart – Lärdomar från Norrköpings arbetssätt
Hur arbetade teamet konkret för att utveckla och säkra vården för placerade barn? Vilka erfarenheter och nya arbetssätt bevaras? Petra Blom, tidigare projektledare och Ann Henriksson, chef för kvalitet och utveckling Norrköping.

11.55-12.00 Reflektioner kring förmiddagen
Hur får vi det att hända i verkligheten i hela Sverige? Ing-Marie Wieselgren tillsammans med Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR

12:00-13:00 LUNCH

13:00-13:30 Resultaten av det sociala utfallskontraktet i Norrköping
Pontus Andersson, Lumell Associates, berättar om projektets resultat, kommentar Hugo Mörse, Leksell Social Ventures

13:30-13:50 Kommunens lärdomar av det sociala utfallskontraktet
Petter Skill, ekonomidirektör, Ann Henriksson, chef för kvalitet och utveckling Socialkontoret och Kikki Liljeblad, kommunalråd Norrköpings kommun

14:00-14:35 Utvecklingen kring sociala investeringar och utfallskontrakt
Shirin Bartholdsson, processledare sociala investeringar, Västra Götalandsregionen; Andrea Hormazabal, avdelningschef socialtjänsten i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i Stockholms stad, Erik Begler, strateg sociala investeringar, Stockholms stad. Faisal Muse och Hedvig Wiezell, Folkets Husby

14:35-14:55 Hur kan det praktiska arbetet med sociala investeringar stödjas nationellt?
Lovisa Vildö, projektledare, RISE, Magnus Johansson, forskare, RISE

15:00-15:30 Vad händer i omvärlden och hur ser EU på sociala investeringar?
Mara Airoldi, Government Outcomes Lab, University of Oxford, Georgia Efremova, DG Economic and Financial Affairs, European Commission

15:30-16:00 Avslutande panelsamtal – vad är nästa steg?
Ing-Marie Wieselgren, Lars Stjernkvist (S), Jakob Forssmed (KD), Clas Olsson, Generaldirektör ESV och utredare av En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, Yvonne Haneskog, processledare sociala investeringar Örebro kommun