Små barn som upplevt krig och konflikter: Vilket stöd behövs?

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 26 april 2022, kl 14:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Alla som möter små barn som har erfarenheter av krig och konflikt

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Små barn som har varit med om ett krig eller en konflikt bär ofta med sig svåra minnen som kan påverka deras mående och utveckling. Barnen kan själva ha varit utsatta för våld eller bevittnat familjemedlemmar eller andra utsättas för våld eller i värsta fall dö. Barnen kan också bära på svåra upplevelser från en flykt.

Just nu är många barn på flykt från kriget i Ukraina. En del av dessa kommer till Sverige och regioner och kommuner rustar just nu för att kunna ge de barn som kommer stöd och vård. En del barn behöver vård för att hantera det de varit med om medan andra behöver ett bemötande präglat av en förståelse av vad de varit med och om hur det påverkar dem och deras familj.

I Sverige bor också många små barn som tidigare har upplevt krig och konflikt eller där en eller flera av deras familjemedlemmar har erfarenheter av att fly från krig och konflikt. Många av dessa barn påverkas av medierapporteringen från kriget i Ukraina. Det kan väcka frågor och oro hos barnen som de kan behöva hjälp att hantera.

Medverkande

  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa
  • Anna Sarkadi, Professor vid Uppsala Universitet
  • Hanna Thermaenius, Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi
  • Anders Hjern, Professor vid Karolinska Institutet

Webbinariet finns inspelat men det är inte textat och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material