Tidiga insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

Primärvård
Datum: 10 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Plats: Stora Hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting
Målgrupp: Verksamhetschefer, primärvårdsläkare, rehabkoordinatorer och övriga berörda

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Sjukskrivningar ökar i hela landet och det är framförallt patienter som lider av psykisk ohälsa som söker inom primärvården.

Rehabkoordinatorn bedöms vara en av nyckelfunktionerna för att få långsiktighet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och kunna bidra till en effektiv sjukskrivningsprocess. Multiprofessionella team som kan erbjuda olika insatser som exempelvis stresshantering kan vara värdefullt vid rehabilitering tillbaka till arbete.

Allt material från utbildningsdagen 10 april 2018 hittar du på länken nedanför.