Tidiga insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

Primärvård
Datum: 10 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Stora Hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting
Målgrupp: Verksamhetschefer, primärvårdsläkare, rehabkoordinatorer och övriga berörda

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Sjukskrivningar ökar i hela landet och det är framförallt patienter som lider av psykisk ohälsa som söker inom primärvården.

Rehabkoordinatorn bedöms vara en av nyckelfunktionerna för att få långsiktighet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och kunna bidra till en effektiv sjukskrivningsprocess. Multiprofessionella team som kan erbjuda olika insatser som exempelvis stresshantering kan vara värdefullt vid rehabilitering tillbaka till arbete.

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningen enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att du som deltagare får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Utbildningsdagen spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgänglig att titta och lyssna på i efterhand i den här kalenderhändelsen (ej direktsändning). Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som du som deltagare behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Program

09.00 – 10.00 Kaffe och registrering

10.00 – 10.15  Inledning – Nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården och presentation av vårens utbildningsprogram
Henrik Tunér, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa

10.15 – 10.45 SKL:s utvecklingsarbete av koordineringsfunktionen
Rehabkoordinatorns funktion i primärvården och i samverkan med andra aktörer för att förebygga och samverka kring sjukskrivningar. Handböcker och informationsfilmer för Rehabkoordinatorer och chefer.
Ann-Britt Ekvall, projektledare och ansvarig för Rehabkoordinatorfunktionen, SKL

10.45 – 11.00 Tidig kontakt med arbetsgivare och Genushanden
Annika Landewall, Rehabkoordinator på Ljungsbro vårdcentral, Region Östergötland

11.00 – 12.00 Aktivitetshöjande åtgärder för att förebygga sjukskrivning
Arbetsterapeutens arbetssätt kombinerat med KBT steg 1-utbildning
Maria Mazzarella, Arbetsterapeut, Helsa Vårdcentral, region Östergötland

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.00 ReDO och Aktivitetsbalans
Behandling och screening av ohälsa i primärvården
Lena Alvlilja, arbetsterapeut, Capio Vårdcentral, region Skåne

14.00 – 14.30 Fikapaus

14.30 – 14.45 Att utbilda på hemmaplan
Henrik Tunér, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa

14.45 – 15.45 Stöd till tidiga insatser för minskad sjukfrånvaro
Hur ser sjukfrånvaron ut för primärvårdens personal? Vilka riskfaktorer finns och vad kan arbetsgivaren göra för att minska sjukfrånvaron?
Rickard Bracken, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa

15.45 – 16.00 Avslutning. Presentation av vårens utbildningsprogram
Henrik Tunér, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa

Relaterat material