Självvald inläggning – aspekter på patientsäkerhet

Självvald inläggning
Datum: 7 oktober 2022, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Socialstyrelsen och SKR
Pris: Webbinariet är kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Personer inom psykiatrisk verksamhet som arbetar med ledning och styrning (tex verksamhetschef, chefsöverläkare, medicinskt ledningsansvarig, enhetschef, patientsäkerhetsansvarig eller motsvarande).

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR och Socialstyrelsen anordnar ett seminarium om patientsäkerhetsaspekter och avvägningar vid självvald inläggning (SI). Seminariet vänder sig till chefer och ledningsansvariga inom psykiatrin som idag erbjuder SI inom sin verksamhet.

Innehåll

Detta är en del i en serie webbinarier om självvald inläggning (SI), även kallad brukarstyrd inläggning, inom psykiatrin som Socialstyrelsen och SKR arrangerar. Det första webbinariet genomfördes 13 juni 2022 och det tredje tillfället är den 27 januari 2023 och riktar sig då till vårdpersonal som arbetar med SI.

Detta tillfälle riktar sig till ledning och styrning inom psykiatrisk verksamhet som idag redan erbjuder SI och som efterfrågar en fördjupad dialog i hur verksamheten kan förvalta metoden på ett sätt som skapar goda förutsättningar för en patientsäker vård utan att göra avkall på personcentreringen.

Syftet med seminariet är möjlighet till en fördjupad dialog i hur verksamheter som erbjuder SI/BI kan förvalta metoden på ett sätt som skapar goda förutsättningar för en patientsäker vård, utan att göra avkall på personcentreringen.

Program

Programmet består av två huvudsakliga spår:

 1. Vilka negativa erfarenheter har brukare och vårdgivare av SI? Vad kan verksamheter lära sig av dessa?
 2. Vad vet vi om fullbordade suicid i anslutning till SI? Vad kan och bör verksamheter göra för att minska patientsäkerhetsrisker?

Under seminariet kommer korta filmer visas och korta föreläsningar att hållas för att därefter diskuteras av en panel med representanter från psykiatriska verksamheter. Medverkande kommer att bjudas in till dialog och frågor till både föreläsare och panelmedlemmar.

Medverkande

 • Mårten Jansson, utredare, Nationell samverkan för psykisk hälsa
 • Anna Wennerholm, medicinskt ledningsansvarig, psykiatrin Helsingborg
 • Birgit Kalliokulja, enhetschef, psykiatrin Helsingborg
 • Ioana Petersson, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig, Region Jönköpings län
 • Emma Skjöldebrand, enhetschef, psykiatrin Jönköping
 • Charlotte Nymberg, utredare, Socialstyrelsen
 • Pontus Strålin, medicinskt sakkunnig psykiatri, Socialstyrelsen
 • Rebecca Wallerstein, jurist hälso- och sjukvårdsfrågor, Socialstyrelsen
 • Helena Dickson, inspektör, Inspektionen för vård och omsorg
 • Annelie Manneroja, tillsynsläkare, Inspektionen för vård och omsorg

Moderator

 • Martin Rödholm, SKR
 • Maral Jolstedt, Socialstyrelsen

Relaterat material