Självvald inläggning – Förhållningssätt och bemötande

Datum: 27 januari 2023, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Socialstyrelsen och SKR
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Avdelningspersonal och öppenvårdspersonal som arbetar med patienter som har tillgång till SI och andra intresserade av att arbeta med SI inom psykiatrin.

Vilka dilemman och svåra situationer kan uppstå på avdelning i samband med SI? Hur kan man förebygga och hantera dessa på ett sätt som blir bra för både patient och verksamhet?

Syfte: Dialog om framgångsfaktorer för att förebygga och hantera sårbara moment vid SI.

Innehåll: Beskrivning av framgångsfaktorer för SI utifrån ett brukar- och vårdgivarperspektiv. Exempel från skötare och sjuksköterskor från avdelningar som erbjuder SI. Fördjupad kunskap om förhållningssätt och bemötande samt sammanhållen vårdkedja för att skapa en personcentrerad och säker vård.