Självvald inläggning – patienter med stora vårdbehov eller allvarliga, långvariga tillstånd

Självvald inläggning
Datum: 13 juni 2022, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Socialstyrelsen och SKR
Pris: Webbinariet är kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare och ansvariga för psykiatrisk verksamhet. Yrkesverksamma som arbetar med och möter personer med återkommande behov av inläggning på psykiatrisk heldygnsvård. Representanter från brukarorganisationer.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Fungerar självvald inläggning för patienter med återkommande inläggningar inom den psykiatriska heldygnsvården? Varmt välkommen till ett gemensamt webbinarium som SKR anordnar tillsammans med Socialstyrelsen. Detta webbinarium kommer att vara det första av tre i samma serie om självvald inläggning.

Socialstyrelsen har i sin rapport utvärderat effekten av metoden självvald inläggning (SI), lika ofta kallat för brukarstyrd inläggning, inom psykiatrin. Slutsatsen är att psykiatrin överlag behöver bli mer personcentrerad och sammanhållen, där SI kan vara ett sätt bland flera. Vilka utmaningar medför SI för verksamheterna som erbjuder metoden? Hur kan hälso- och sjukvården erbjuda SI på ett sätt som bidrar till personcentrering och autonomi utan att tumma på patientsäkerheten?

Webbinariet finns inspelat men det är inte textat och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Program

Moderator: Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Inledning
Ing-Marie Wieselgren, SKR, och Birgitta Lindelius, Socialstyrelsen

Brukarperspektiv på självvald inläggning
Mårten Jansson, NSPH, och Linnea Karlsson, brukarrepresentant.

Presentation av Socialstyrelsens kartläggning av metoden
Maral Jolstedt, utredare Socialstyrelsen

Självvald inläggning för allmänpsykiatriska patienter och vuxna och barn med självskadebeteende i Region Skåne
Sofie Westling, överläkare och forskare

En generisk modell för alla tillstånd och åldrar i Region Stockholm
Maria Smitmanis-Lyle, specialistsjuksköterska och forskare

Självvald inläggning för patienter med schizofreni och psykossjukdomar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Karin Asztély, överläkare, och Anna Wellsandt, kurator, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

Reflektioner om metoden och vägar framåt
Mikael Malm, SKR, för psykiatrichefsnätverket, SKR