Självskada och suicid – förebyggande arbetssätt på ungdomsmottagningar

Suicidprevention
Datum: 1 november 2017
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Film och dokument från workshop

Till dig som medmänniska

Ullakarin Nyberg

Till dig som möter asylsökande och nyanlända

Ullakarin Nyberg

Till dig som i arbetet möter människor med självmordstankar

Ullakarin Nyberg