Hälsostöd – metod för att hålla hälsogrupper med asylsökande och nyanlända (HiS2B)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 26 januari 2017, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Utbildare inom regioner och landsting

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Hälsostöd är ett material för att ge stöd i grupp vid lindrig eller måttlig psykisk ohälsa.

Materialet är utformat för att kunna användas redan under asyltiden och är tänkt att ge asylsökande och nyanlända verktyg för att själva kunna hantera lindrig psykisk ohälsa.

Materialet omfattar en gruppledarguide för personal samt korta filmer på olika språk som ligger till grund för träffar med fem olika teman, utvalda och anpassade för målgruppen.

Utbildningen ger kunskap om Hälsostödsmaterialet och hur det kan användas.

Att leda grupper

Dagen kommer också att innehålla generella kunskaper om att leda grupp. Kunskaper som kan vara av värde för att leda Hälsostödsgrupp men som också kan vara användbara för arbete med grupp generellt.

Ska du utbilda andra utbildare eller utbilda personal?

Redskap och verktyg för att utbilda i Hälsostöd samt i att leda grupp presenteras under dagen.