Samordnad individuell plan – hur går det?

SIP
Datum: 7 juni 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Politiker, chefer och ledare inom regional hälso- och sjukvård och kommunal socialtjänst och skola.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Hur långt har vi kommit? Vad mer behöver göras? Hur gör vi det?

Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner har under flera år, utifrån överenskommelser med staten, arbetat med frågor som rör samordning av insatser mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten för personer med psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården och kommunerna behöver samordna insatser för att en god vård och insatser av god kvalité ska kunna ges. En samordnad individuell planering med SIP kan hjälpa i det komplexa vård- och omsorgslandskap vi har i Sverige.
Vi funderar mycket över hur väl SIP-lagstiftningen fungerar med lagstiftningarna inom hälso-och sjukvården, socialtjänsten och skolan.

Moderator: projektchef Ing-Marie Wieselgren vid SKR.

Innehåll:

Medverkar gör bland annat:

  • Ulla-Karin Schön, professor vid Stockholms universitet och Liv Nordström doktorand i socialt arbete vid Mälardalens högskola
  • Göran Stiernstedt med erfarenhet av statliga utredningar bland annat Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) och den nu pågående Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (dir 2019:93)
  • Fredrik Hjulström, sekreterare i den avslutade statliga utredningen Hållbar socialtjänst – ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).
  • Malin Gren Landell, utredare i den avslutade statliga utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)
  • Mikael Sandlund, sekreterare i den avslutade statliga utredningen Missbruksutredningen (SOU 2011:35)
  • NSPH ( Nationell samverkan för psykisk hälsa)
  • Riksförbundet Attention
  • Verdandi

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.