SIP i primärvården

Primärvård
Datum: 26 september 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetschefer, MAS, sjuksköterskor och övriga berörda. Utbildningen riktar sig till dig som har till uppdrag att utbilda andra medarbetare inom primärvården i att arbeta med SIP.
Anmälan

Personer som behöver stöd från flera aktörer samtidigt kan behöva en Samordnad Individuell Plan: en SIP. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt.