Samvetsstress – hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert stötta medarbetare?

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 10 november 2020, kl 15:00 - 16:30
Organisatör: SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium via Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR bjuder in till ett webbseminarium om samvetsstress. Medarbetare i kommuner och regioner har under pandemin hamnat i nya situationer där samvetsstress (som ibland kallas moralisk eller etisk stress) kan skapa besvär. Vi har bett ledande forskare och experter att berätta vad samvetsstress är och vi diskuterar aktuella och konkreta situationer på arbetsplatsen som rör samvetsstress.

Du kommer även få ta del av goda exempel från kommuner och regioner hur man kan arbeta med de här frågorna i verksamheten.

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.