Jun 13

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård

Välkommen till en dag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med fokus på förslag på en ny lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för både den somatiska och psykiatriska vården.

Under dagen presenterar vi och går igenom lagförslaget, utbyter erfarenheter samt diskuterar och för dialog om vad den nya lagen kommer att innebära för de olika aktörerna i samverkan kring personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning. Lagen kommer att ersätta nuvarande lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Utifrån behov av fortsatt nationellt stöd i införandet av den nya lagen kommer denna dag att kunna följas upp med ytterligare nationella träffar under hösten.

Antalet deltagare kommer att vara begränsat till 3-4 per län/region varför anmälan till dagen måste samordnas länsvis mellan huvudmännen

Programmet från heldagen om utskrivningsklara psykiatrin

Webb-TV

Länk till webb-tvsändningen

Ladda ner presentationer från dagen

Camilla Freedeke Kalmar läns modellen 13 juni 2017

Jan-Olov Strandell Mätning av utskrivningsklara 13 juni 2017

Jeanette Nylund, Alexandra Fransson Psykiatrisk omvårdnadsmottagning NLN KSK 13 juni 2017

Karin Lindström Samordnad individuell plan 13 juni 2017

Zophia Mellgren Nya arbetssätt – Samverkan vid utskrivning 13 juni 2017

Mikael Malm Lagförslaget samverkan vid utskrivning 13 juni 2017

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård

  • Tid: 2017-06-13 9:30
  • Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
  • Pris: Gratis
  • Målgrupp: Chefer på olika nivåer, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare, MAS:ar m.fl. inom kommunernas socialtjänst, landstingens allmänpsykiatri (sluten- och öppenvård), BUP, rättspsykiatrin och beroendevård.
  • Senast ändrad den 26 juni 2017