Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård

Första linjen
Datum: 13 juni 2017
Pris: Gratis
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Chefer på olika nivåer, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare, MAS:ar m.fl. inom kommunernas socialtjänst, landstingens allmänpsykiatri (sluten- och öppenvård), BUP, rättspsykiatrin och beroendevård.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till en dag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med fokus på förslag på en ny lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för både den somatiska och psykiatriska vården.

Under dagen presenterar vi och går igenom lagförslaget, utbyter erfarenheter samt diskuterar och för dialog om vad den nya lagen kommer att innebära för de olika aktörerna i samverkan kring personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning. Lagen kommer att ersätta nuvarande lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Utifrån behov av fortsatt nationellt stöd i införandet av den nya lagen kommer denna dag att kunna följas upp med ytterligare nationella träffar under hösten.

Antalet deltagare kommer att vara begränsat till 3-4 per län/region varför anmälan till dagen måste samordnas länsvis mellan huvudmännen.