SIP i primärvården

Primärvård
Datum: 11 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetschefer, MAS, sjuksköterskor och övriga berörda

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Personer som behöver stöd från flera aktörer samtidigt kan behöva en Samordnad Individuell Plan – en SIP. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt. 

I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och landstinget ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att insatser behöver samordnas. Det här gäller också privata utförare som kommun och landsting har avtal med.

För att samordnad individuell plan verkligen ska bli använt när det behövs måste de verksamheter som ska arbeta tillsammans med planen veta vad SIP är, när SIP ska användas och hur arbetet kan få bästa möjliga effekt.

All dokumentation från utbildningen 11 april 2018 hittar du länken nedan.

Relaterat material