SIP i primärvården

Primärvård
Datum: 11 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor
Anmälan

Personer som behöver stöd från flera aktörer samtidigt kan behöva en Samordnad Individuell Plan – en SIP. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt.

I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och landstinget ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att insatser behöver samordnas. Det här gäller också privata utförare som kommun och landsting har avtal med.

För att samordnad individuell plan verkligen ska bli använt när det behövs måste de verksamheter som ska arbeta tillsammans med planen veta vad SIP är, när SIP ska användas och hur arbetet kan få bästa möjliga effekt.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har till uppdrag att utbilda andra medarbetare inom primärvården i att arbeta med SIP, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter.

Vi utbildar utbildare

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att deltagarna får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Utbildningsdagarna och föreläsningarna spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Relaterat material