SIP i primärvården

Primärvård
Datum: 11 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetschefer, MAS, sjuksköterskor och övriga berörda

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Personer som behöver stöd från flera aktörer samtidigt kan behöva en Samordnad Individuell Plan – en SIP. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt. 

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Under dagen får du som deltagare de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom din egen organisation. Dagen spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgänglig att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Du hittar materialet i den här kalenderhändelsen. Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Program

09.00 – 10.00 Kaffe och registrering

10.00 – 10.15
Inledning – Nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården. Presentation av vårens utbildningsprogram
Henrik Tunér, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa

10.15 – 12.00
Presentation av Samordnad individuell plan, SIP, Lagstiftning, syfte med SIP, vilka berörs, hur SIP blir ett bra redskap

Viveca Axelsson och Karin Lindström, Uppdrag Psykisk Hälsa

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Prova på SIP
Viveca Axelsson och Karin Lindström, Uppdrag Psykisk Hälsa

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 15.30 Nya regler om utskrivning från slutenvården
Maria Nyström Agback, Uppdrag Psykisk Hälsa

15.30 – 16.00 Utbildning på hemmaplan. Verktyg och metoder för att föra kunskaperna vidare till kollegor
Henrik Tunér, Uppdrag Psykisk Hälsa

Kort om SIP

I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och landstinget ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att insatser behöver samordnas. Det här gäller också privata utförare som kommun och landsting har avtal med.

För att samordnad individuell plan verkligen ska bli använt när det behövs måste de verksamheter som ska arbeta tillsammans med planen veta vad SIP är, när SIP ska användas och hur arbetet kan få bästa möjliga effekt.

Relaterat material