Samarbetsvård psykisk hälsa – tillfälle 1 (4)

Primärvård
Datum: 7 maj 2019, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 595 exkl moms
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Chefer, allmänläkare, sjuksköterskor, samtalsbehandlare och psykiatrikonsulter

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Under 2019 arrangerar SKL en utbildning i Samarbetsvård psykisk hälsa. Utbildningen vänder sig till hälsocentraler och specialistpsykiatri som tillsammans vill förbättra vården för personer med psykisk ohälsa ur ett primärvårdsperspektiv.

Många hälsocentraler i Sverige idag märker av den ökande psykisk ohälsan i befolkningen och söker arbetssätt som främst är bra för patienterna men också underlättar arbetet på hälsocentralen. Samtidigt finns det ofta behov av att förbättra samarbetet med psykiatrin för de patienter som behöver konsultationer eller mer långvariga insatser av specialistpsykiatrin.

”Samarbetsvård psykisk hälsa” är ett koncept som tagits fram under 2018 i samarbete mellan regioner och Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKL. Konceptet baseras på den evidensbaserade samarbetsmodellen Collaborative Care, med anpassning till svenska förhållanden.

Syftet med utbildningen är:

  • att få en förståelse för vad Samarbetsvård psykisk hälsa är
  • att få redskap för att pröva Samarbetsvård psykisk hälsa på sin hälsocentral
  • att få tillgång till ett lärandenätverk för erfarenhetsutbyte med andra hälsocentraler

Utbildningen ger en orientering i Samarbetsvård psykisk hälsa och är uppdelad på fyra moduler: 7 maj, 5 juni, 27 augusti och 8 oktober. Målgruppen är chefer, allmänläkare, sjuksköterskor, samtalsbehandlare och psykiatrikonsulter. Idealt är att man kan delta vid samtliga tillfällen. Vi rekommenderar att man deltar vid minst tre tillfällen för att få största möjliga nytta.

Utbildningen ges till självkostnadspris.

Mer information om utbildningen: Samarbetsvård psykisk hälsa

Relaterat material