Samarbetsvård psykisk hälsa i Region Dalarna

Primärvård
Datum: 1 april 2020, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Sveriges Kommuner och Regioner, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Målgruppen är i första hand du som är beslutsfattare, chef, läkare, sjuksköterska, samtalsbehandlare, psykiatrikonsult och annan behandlingspersonal inom primärvården.

Mer information, program och anmälan: Klicka här

SKR fortsätter att stödja implementering av evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården.

Samarbetsvård psykisk hälsa (collaborative care) är en arbetsmetod för vård vid depression och ångestsyndrom som kännetecknas av:

  • personcentrerad vård med individuella vårdplaner
  • införande av den nya rollen vårdsamordnare psykisk hälsa (care manager)
  • teambaserat arbetssätt
  • tydliga vårdförlopp
  • uppföljning av behandlingsresultat (läkemedel resp psykologisk behandling)
  • strukturerat samarbete mellan primärvård och psykiatri (ny form av konsultationspsykiatri)

Vi får lyssna företrädare för primärvården i Region Dalarna som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur man implementerat metoden under 2018-2019 och resultatet av den första utvärderingen efter 600 behandlade patienter.

Medverkande är:

  • Henric Jansson, projektledare och konsultpsykiater, Tiskens vårdcentral
  • Eva Nordin, distriktsläkare och vårdcentralschef, Mora Vårdcentral
  • Jeremy Widén, psykolog
  • En av vårdsamordnarna för psykisk hälsa

Denna inspirationsdag är en del i arbetet med att bygga framtidens Nära Vård. Föreläsningarna under dagen spelas in och kommer vara möjliga att ta del av i efterhand.

Relaterat material