Inställt: Samarbetsvård psykisk hälsa i Region Dalarna

Primärvård
Datum: 1 april 2020
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium
Målgrupp: Målgruppen är i första hand du som är beslutsfattare, chef, läkare, sjuksköterska, samtalsbehandlare, psykiatrikonsult och annan behandlingspersonal inom primärvården.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Inställt

Detta webbinarium är tyvärr inställt, vi planerar istället för en inspirationsdag på SKR i Stockholm under hösten 2020. Kontakta henrik.tuner@skr.se om du vill ha mer information.

Relaterat material