Samarbetsvård psykisk hälsa i Region Dalarna

Primärvård
Datum: 19 november 2020, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: SKR
Plats: Webbsändning
Målgrupp: I första hand beslutsfattare, chefer, läkare, sjuksköterskor, samtalsbehandlare, psykiatrikonsulter och annan behandlingspersonal inom primärvården.

Relaterat material