Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro: medarbetarinriktade åtgärder

Förebygga sjukskrivningar
Datum: 30 november 2022, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 4 000 kronor exklusive moms
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner

En utbildning där vi går igenom en process för hur man kan arbeta för att tidigt hitta medarbetare i risk för sjukskrivning och tillsammans med chefen ge dessa medarbetare ett anpassat stöd. I utbildningen ingår även praktiska tips kring hur man kan lägga upp arbetet i praktiken.

Mer information och anmälan