Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro: medarbetarinriktade åtgärder

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 30 november 2022, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 4 000 kronor exklusive moms
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

En utbildning där vi går igenom en process för hur man kan arbeta för att tidigt hitta medarbetare i risk för sjukskrivning och tillsammans med chefen ge dessa medarbetare ett anpassat stöd. I utbildningen ingår även praktiska tips kring hur man kan lägga upp arbetet i praktiken.

Mer information och anmälan