Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro: arbetsplatsinriktade åtgärder

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 7 april 2022, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 4000 kr per deltagare
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Information och anmälan