Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro: arbetsplatsinriktade åtgärder

Datum: 25 oktober 2022, kl 09:00 - 14:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 4 000 kronor exklusive moms
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

En utbildning där deltagarna får fördjupa kunskaperna i ett riskorienterat arbetssätt för att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser. I utbildningen ingår även praktiska övningar utifrån fallbeskrivningar.

Hur kan HR praktiskt arbeta för att hitta arbetsplatser med hög och ökande sjukfrånvaro och ge de arbetsplatserna stöd att hitta rätt åtgärder för just den arbetsplatsen?

I denna utbildning går vi igenom olika insatser på arbetsplatsnivå, steg för steg. Vi diskuterar hur arbetet kan läggas upp i praktiken för att få till ett bra processtöd till chefer och samverkansgrupper.

Mer information och anmälan