Riskorienterat arbetssätt – analysutbildning för controller och projektledare

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 18 maj 2022, kl 09:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 6000 kr per deltagare
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: HR-controller, HR-analytiker samt projektledare med övergripande ansvar för att införa, organisera och följa upp ett riskorienterat arbetssätt inom organisationen.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Mer information och anmälan