Riskorienterat arbetssätt – analysutbildning för controller och projektledare

Förebygga sjukskrivningar
Datum: 18 maj 2022, kl 09:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 6000 kr per deltagare
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: HR-controller, HR-analytiker samt projektledare med övergripande ansvar för att införa, organisera och följa upp ett riskorienterat arbetssätt inom organisationen.

Mer information och anmälan